Tag Archives: Bóg

Bóg Spinozy?

Poznanie Boga możliwe jest wyłącznie przez rozpoznanie, że jest się z Nim jednością. Wszelkie inne opisy są alegoriami, przypowieściami, czy też jak tego chciał Spinoza „naukowymi systemami twierdzeń”, które nie dają nam tego poznania, na którym nam zależy. Ja nazywam je wszystkie mitologiami. A więc każdy może mieć jakąś mitologię, ale to nie znaczy, że zna Prawdę. Zna jedynie mitologię (bajkę na jej temat). Continue reading

Bóg jest moim życiem

Bóg jest nie tylko bliski nam w każdej chwili i w każdych okolicznościach, ale więcej: Bóg stanowi jedność z każdym z nas na poziomie naszej najgłębszej, życiowej tożsamości.  Uświadomienie sobie tego faktu jest celem naszego wzrostu. To jest właśnie sedno oświecenia – rozpoznanie prawdy o sobie samym. Jak możemy rozpoznać ten fakt? Co możemy robić, aby czynić kroki w tym kierunku? Codzienna modlitwa jest jednym z takich kroków. Poniżej przedstawiam modlitwę sformułowaną w oparciu o Lekcję 223 Kursu. Zachęcam do jej praktykowania ze zrozumieniem i gorliwością.

Continue reading

Bóg jest ze mną

Obecność Boża jest najwspanialszym faktem, z którym mamy do czynienia w każdej sekundzie swojego życia. Czy jesteśmy jej świadomi? Możemy rozwinąć w sobie jej świadomość praktykując niżej przedstawioną modlitwę. Jej treść oparta jest na Lekcji 222 Kursu cudów.

Continue reading

Bezosobowy Bóg?

Chrześcijańscy krytycy Kursu cudów zauważają, że myśli w nim zawarte przypominają nauki Dalekiego Wschodu, a więc trącą tak przez nich nie lubianą Nową Erą (New Age). Widać to m. in. w rzekomym panteizmie Kursu i jego buddyjskości czyli nauczaniu o konieczności doświadczenia przez każdego człowieka osobistego przebudzenia. Continue reading

Bóg Biblii a Bóg Kursu

  1. Bóg Biblii stworzył materialny świat zawierający oddzielone od siebie przedmioty.
    Bóg Kursu Cudów stworzył duchowy świat, w którym wszystko jest jednością.
  2. Bóg Biblii oddzielił świat od siebie.
    Bóg Kursu Cudów stanowi jedność ze światem. Continue reading

Hierarchia bogów

Każdemu (prawie) żyjącemu w naszej kulturze człowiekowi, którego światopogląd ma pewne podstawy duchowe wydaje się, że wielobóstwo jest już przeżytkiem przeszłości. No, może gdzieś w Indiach… pomyślą sobie. Bóg Wisznu i Sziwa, a może jeszcze Brahma? Ale ja w to nie wierzę! Jestem monoteistą! Jest przecież jeden tylko Bóg – powiesz. Ale czy ta deklaracja jest zgodna z twymi praktykami i całym twym światopoglądem?

Continue reading

Dobry uczeń

Oto trzy fundamentalne cechy ucznia, który podąża duchową ścieżką:

  1. Wierzy, że już znajduje się w Niebie.
  2. Działa tak, jakby jeszcze w nim się nie znajdował.
  3. Celem jego działania jest gromadzenie niedziałania. Continue reading

Mitologia a Rzeczywistość

Rzeczywistość w przeciwieństwie do złudzeń jest tym, co istnieje naprawdę. Można ją poznać jedynie przez doświadczenie czyli przez rozpoznanie swej z nią jedności. Oznacza to zrozumienie swej prawdziwej tożsamości. Poznanie siebie samego. Gdyż tylko ja sam jestem rzeczywisty. Wszystko inne to moje „iluzoryczne stworzenia”. Continue reading

Boga oglądać będą

Jeśli celem życia człowieka jest szczęście, to warto postawić sobie pytanie, jak je osiągnąć? Ewangelia przekazując nam słowa Jezusa powiada: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” Zdanie to zawiera całkowicie wyczerpującą i skondensowaną odpowiedź na nasze pytanie. Po pierwsze – szczęście osiągają ci, którzy oglądają Boga. Po drugie – aby oglądać Boga należy mieć czyste serce. Oto więc nasz plan: Continue reading

Dlaczego Bóg nie reaguje na cierpienie?

To jest odwieczny dylemat ludzi religijnych. Ludzie religijni, którym wiara w Boga przekazana została najczęściej przez rodziców, z zasady podzielają poglądy swych duchowych nauczycieli. Katolicy uczą się od księży, Protestanci od pastorów i kaznodziejów, reasumując: przejmują doktrynę duchownych swej grupy wyznaniowej. Continue reading