Tag Archives: kontemplacja

Kuntuzangpo

oznacza po tybetańsku – „wszystko jest w porządku”.

Continue reading

Bóg jest moim życiem

Bóg jest nie tylko bliski nam w każdej chwili i w każdych okolicznościach, ale więcej: Bóg stanowi jedność z każdym z nas na poziomie naszej najgłębszej, życiowej tożsamości.  Uświadomienie sobie tego faktu jest celem naszego wzrostu. To jest właśnie sedno oświecenia – rozpoznanie prawdy o sobie samym. Jak możemy rozpoznać ten fakt? Co możemy robić, aby czynić kroki w tym kierunku? Codzienna modlitwa jest jednym z takich kroków. Poniżej przedstawiam modlitwę sformułowaną w oparciu o Lekcję 223 Kursu. Zachęcam do jej praktykowania ze zrozumieniem i gorliwością.

Continue reading

Bóg jest ze mną

Obecność Boża jest najwspanialszym faktem, z którym mamy do czynienia w każdej sekundzie swojego życia. Czy jesteśmy jej świadomi? Możemy rozwinąć w sobie jej świadomość praktykując niżej przedstawioną modlitwę. Jej treść oparta jest na Lekcji 222 Kursu cudów.

Continue reading

Pokój mojemu umysłowi

Pokój umysłu jest koniecznym warunkiem rozpoznania, że miłujący nas Bóg mieszka w głębi naszego serca. Dlatego też ci, którzy pragną Go poznać, w ciszy oczekują Jego Głosu.

Continue reading

Modlitwa świętej chwili

Z treści Kursu wynika, że wolą Bożą jest abyśmy osiągnęli pełnię poznania, które jest cechą Królestwa (T8,1,1). Jednak naszą motywacją na drodze powinien być pokój, a nie samo poznanie. Dlaczego?  Gdyż dopiero pokój stanowi odpowiedni warunek pojawienia się poznania. To właśnie pokój, który pojawia się w teraźniejszej, świętej chwili, daje miejsce Duchowi przynoszącemu poznanie. Jak otrzymać taki pokój? (foto sistersofthegoodshepherd.com) Continue reading

Modlitwa odzwierciedlenia świętości

Wiemy dobrze, iż intelektualna znajomość Kursu cudów nie jest wystarczającym czynnikiem naszego wyzwolenia z iluzji. Owszem, jego codzienne studiowanie jest niezbędne, jego znajomość jest cenna, ale za tym wszystkim musi iść jego zastosowanie w naszej codzienności. Lektura Kursu ma bowiem przekształcić nie tylko „powierzchnię” naszego mózgu, ale samo centrum naszego serca. Może się to wykonać dzięki szczeremu oddaniu wszystkich jego władz w ręce Ducha Świętego. Dlatego lektura Kursu powinna być raczej modlitwą płynącą z naszej głębi, natchnionej przez Ducha, który zna prawdę. Continue reading

Narzędzia zmiany percepcji

1. NARZĘDZIA OŚWIECENIA

Uczeń dążący do oświecenia korzysta co najmniej z następujących narzędzi oświecenia: Continue reading