Tag Archives: rzeczywistość

Podstawa w Kursie cudów

Tak jak dom musi stać na fundamencie, tak nauka Kursu cudów ma swą PODSTAWĘ. Jest ona niewzruszona i pewna. Każdy, kto chce kroczyć Ścieżką musi przyjąć Podstawę. Bowiem najpierw uczeń przyjmuje Podstawę (1), potem kroczy Ścieżką (2), by w końcu osiągnąć Cel (3) tj. zakosztować owocu, który jest rozpoznaniem, iż Podstawa jest w istocie realna. Jaka więc jest Podstawa Kursu cudów?
Continue reading

Ewolucja mitologii

Jak już pokazałem w artykułach „Prawda i mity” oraz „Mitologia a Rzeczywistość” – zrozumienie rzeczywistego świata wymyka się spod oka naszej percepcji z powodu nieustannie podejmowanych prób jej interpretowania i oceniania. Kurs cudów nazywa to osądzaniem. Wynikiem tego jest poznawanie iluzji w miejsce faktów oraz mylne przekonanie, iż zmysły przynoszą nam prawdziwy obraz rzeczywistości. Continue reading

Neognostyczna mistyka Kursu cudów

Kurs cudów – księga zawierająca 1111 stron, zwana Biblią XXI wieku, jest podręcznikiem dla tych, którzy pragną poznać Rzeczywistość. Rzeczywistość przedstawiona w Kursie nie jest kolejną doktryną, zbiorem przekonań, które wystarczy zaakceptować lub odrzucić. Jest Ona samym Bogiem, istotą wszystkiego, ostatecznym rozwiązaniem i celem każdego człowieka. Continue reading

Dobry uczeń

Oto trzy fundamentalne cechy ucznia, który podąża duchową ścieżką:

 1. Wierzy, że już znajduje się w Niebie.
 2. Działa tak, jakby jeszcze w nim się nie znajdował.
 3. Celem jego działania jest gromadzenie niedziałania. Continue reading

Mitologia a Rzeczywistość

Rzeczywistość w przeciwieństwie do złudzeń jest tym, co istnieje naprawdę. Można ją poznać jedynie przez doświadczenie czyli przez rozpoznanie swej z nią jedności. Oznacza to zrozumienie swej prawdziwej tożsamości. Poznanie siebie samego. Gdyż tylko ja sam jestem rzeczywisty. Wszystko inne to moje „iluzoryczne stworzenia”. Continue reading

Kroki do rozwiązania

Czy znasz już 4 kroki wiodące do rozwiązania każdego problemu?
1. KROK
W rzeczywistym świecie nie istnieje ani jakiekolwiek cierpienie, ani choroba, ani śmierć.

Jest w nim nieprzerwany pokój i radość, i szczęście.
Dlaczego jednak nie postrzegamy takiego świata? Continue reading

Rzeczywistość a świat

 1. Postrzegamy świat oddzielnych przedmiotów.
  W rzeczywistości wszystko jest jednością.
 2. Postrzegamy ludzi jako wielość omylnych ciał.
  W rzeczywistości jesteśmy jednym, doskonałym Duchem. Continue reading

Wstęp do Kursu cudów

 1. Celem Kursu Cudów jest KOREKTA POSTRZEGANIA prowadząca do POZNANIA RZECZYWISTOŚCI
 2. Korekta postrzegania polega na zmianie POSTRZEGANIA NIEWŁAŚCIWEGO W POSTRZEGANIE WŁAŚCIWE Continue reading

Klucz do zrozumienia

istoty rzeczywistości. Oto klucz: Wbrew przekonaniom – cierpienie nie pochodzi ze złych działań człowieka, ale jest skutkiem nieznajomości prawdy. Continue reading

O Bogu i Jego Królestwie

Czy pełen miłości Bóg stworzył…

 • świat, w którym dzieci giną z głodu a kobiety umierają przy porodzie?
 • świat, w którym młodzi mężczyźni zabijają się na wojnach, a starzy grzybieją i umierają?
 • świat, w którym złodzieje kradną, a kłamcy kłamią?
 • świat, w którym prawie wszyscy cierpią i chorują, a prawie nikt nie wie, po co to wszystko? Continue reading