Jak wynika z historii powstania Kursu cudów, po wiele lat trwającym dyktowaniu Tekstu, Ćwiczeń i Podręcznika – duchowy Autor Dzieła przekazał skrybie kolejny tekst nazwany „Rozszerzeniem zasad Kursu cudów(ang. Supplements to A Course in Miracles). Składa się ono z dwóch części pt.:

  1. Pieśń modlitwy – modlitwa, przebaczanie, uzdrawianie
  2. Psychoterapia – cel, proces i praktyka

Zawierają one, podobnie jak w samym Kursie – głębokie nauki na wspomniane w podtytułach tematy. Oto początek tekstu Pieśni oraz Psychoterapii:

„Modlitwa jest najwspanialszym darem, jakim Bóg pobłogosławił Swojego Syna w jego stworzeniu. Była ona wówczas tym, czym miała się stać – pojedynczym głosem dzielonym przez Stwórcę i stworzenie, pieśnią śpiewana przez Syna jego Ojcu, Który odwzajemnia Synowi ofiarowane Mu  przez nią podziękowania.” (Pm1,1 Wydawnictwo Centrum)

„Psychoterapia stanowi jedyną istniejącą formę terapii. Ponieważ tylko umysł może być chory, tylko umysł można uzdrowić.” (Pt, Wstęp, Wydawnictwo Centrum)