Blog Studenta "Kursu cudów"

Uczenie się

„Święta chwila nie zastępuje potrzeby uczenia się, dlatego Duchowi Świętemu jako twojemu Nauczycielowi nie wolno ciebie opuszczać, dopóki święta chwila nie rozciągnie się daleko poza czas. Aby wykonać takie edukacyjne zadanie jakie ma On do wykonania, musi On używać dla twego wyzwolenia wszystkich dostępnych na tym świecie możliwości. Musi reagować na każą oznakę, każdy sygnał z twej strony, wskazujący na twoją chęć nauczenia się od Niego tego, co musi być prawdą. Jest On bardzo szybki w wykorzystaniu wszystkiego, co Mu ofiarowujesz na rzecz tego zadania. Jego troska i opieka nad tobą są nieograniczone.” (T15,8)

  1. Dario Chrystus

    Duch Święty chce nas nauczać poprzez oduczanie. Jezus mówi w Kursie- nauczyłeś się nienaturalnej czynności uczenia się, teraz użyjemy tej umiejętności do oduczenia cię tego, czego się nauczyłeś czyli osądu. Osąd nie jest atrybutem Boga. Bądź jak Bóg.
    Praca z przebaczeniem to praktyka patrzenia z Duchem Świętym czyli nieosądzania.
    Inaczej mówiąc- każda myśl o kimś innym jest twoją własną myślą o sobie.

    Błogosławie Cię błogosławieństwem Chrystusa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *