Blog Studenta "Kursu cudów"

DUCH ŚWIĘTY

Jezus jest manifestacją Ducha Świętego, Którego wezwał na ziemię po swym Wniebowstąpieniu lub, inaczej mówiąc, po zupełnym utożsamieniu się z Chrystusem, Synem Boga, takim, jakim On go stworzył. Duch Święty, będąc stworzeniem Jednego Stwórcy, tworząc z Nim na podobieństwo Jego ducha, jest wieczny i nigdy się nie zmienia. Został On „wezwany na ziemię” w tym sensie, że teraz można było Go zaakceptować i słyszeć Jego Głos. Jego Głos mówi w imieniu Boga i dlatego też przyjął On formę. Forma ta nie jest Jego rzeczywistością, którą zna tylko Bóg wraz z Chrystusem, Jego rzeczywistym Synem, Który jest Jego częścią.

Duch Święty opisywany jest w całym kursie jako dający nam odpowiedź na oddzielenie i przynoszący nam plan Pojednania, ustanawiający naszą konkretną w nim rolę i pokazujący nam dokładnie, czym ona jest. Ustanowił On Jezusa przywódcą w wypełnianiu Jego planu, jako że być pierwszym, który wypełnił swą rolę w sposób doskonały. Dlatego też dana mu jest wszelka moc w Niebie i na ziemi i podzieli się nią z tobą, gdy wypełnisz swoją rolę. Zasada Pojednania została dana Duchowi Świętemu na długo, zanim Jezus wprawił ją w ruch.

Duch Święty opisywany jest jako pozostające ogniwo komunikacji pomiędzy Bogiem, a jego oddzielonymi Synami. Po to, by wykonać to specjalne zadanie, Duch Święty przyjął podwójną funkcję: wie, ponieważ jest częścią Boga i postrzega, ponieważ zostanie posłany, by zbawić ludzkość. Jest On wielką zasadą korekty, wysłańcem przynoszącym prawdziwą percepcję, mocą naturalnie przynależną Chrystusowemu widzeniu. Jest światłem, w jakim postrzegany jest świat, któremu wybaczono, w jakim widziana jest tylko twarz Chrystusa. On nigdy nie zapomina Stwórcy lub Jego Stworzenia. On nigdy nie zapomina Syna Boga, On nigdy nie zapomina ciebie. I przynosi ci Miłość twego Ojca w wiecznym blasku, który nigdy nie zgaśnie, ponieważ ustanowił go Bóg.

Duch Święty mieszka w tej części umysłu, która jest częścią Umysłu Chrystusa. Reprezentuje On twoje Ja i twego Stwórcę, Którzy są jednym. Będąc w łączności z Bogiem i z tobą mówi On w imieniu Boga, a także i w twoim imieniu. I dlatego też to właśnie On dowodzi, iż jesteście jednym. Wydaje się, że jest Głosem, albowiem w takiej formie przekazuje ci Słowo Boże. Wydaje się, iż jest Przewodnikiem poprzez dalekie krainy, albowiem ty potrzebujesz takiej formy pomocy. Wydaje się, iż jest On wszystkim tym, co zaspokaja potrzeby, jakie sądzisz, że masz. Lecz nie daje się On oszukiwać, kiedy postrzega twe ja usidlone potrzebami, których nie masz. To właśnie od nich chce cię uwolnić. To właśnie od nich chce cię On zbawić.

Ty jesteś Jego manifestacją w tym świecie. Twój brat wzywa cię, abyś wraz z nim był Jego Głosem. Samotnie nie może on być pomocnikiem Bożego Syna, albowiem samotnie nie ma on żadnej funkcji. Lecz złączywszy się z tobą, jest jaśniejącym Zbawicielem, Którego rolę w odkupieniu świata dopełniłeś. Duch Święty składa dziękczynienie tobie, jak również jemu, albowiem powstałeś razem z nim, kiedy zaczął on zbawiać świat. i będziesz z nim, kiedy skończy się czas i nie zostanie żaden ślad po snach o nienawiści, w której tańczysz w takt marnej melodii śmierci. Tam, gdzie był czas, słychać jeszcze przez chwilę hymn do Boga. A następnie Głos ten milknie, by nie przybierać już żadnej formy, lecz by wrócić do Boga i Jego wiecznego Istnienia poza wszelką formą.

 1. „Nie będziesz miał przede Mną żadnych bożków, czyli bibli, świętych kaktusów, boskiego ciała, krzywego nosa, wielkiego przyrodzenia itd..”

  To mi się podoba! 😉 (ale tak na marginesie – Biblia wg zasad polskiej pisowni pisana jest z wielkiej litery, podobnie jak „Kurs cudów”)

  Pięknie opisałeś w skrócie rolę Ducha Świętego.

 2. Duch Święty będąc jednym z trzech części Trójcy Świętej, które są Jednym w Sobie razem i w każdej części, lecz które widziane osobno nie mają znaczenia.

  Ja i Ojciec mój jedno jesteśmy. Duch Święty jest łącznikiem w świecie postrzegania między Bogiem a Jego śpiącym Synem, natomiast w świecie rzeczywistym Duch Święty jest Naszą Chrystusową Jaźnią, Jedyną, jaka istnieje i jest wszechmocna co znaczy również, że nie ma przeciwieństwa.
  Jam Jest jedyną Obecnością. Nie będziesz miał przede Mną żadnych bożków, czyli bibli, świętych kaktusów, boskiego ciała, krzywego nosa, wielkiego przyrodzenia itd.. Wszystko to jest tym samym, próbą ataku na rzeczywistość szczególnością.

  <3

 3. Prosiłbym raczej, jeśli jesteś biblijnym chrześcijaninem, nie ubliżać nikomu. Czyżby „trzymanie w rękach Biblii” dawało do tego prawo? Poza tym Biblia nie jest nieomylna, podobnie jak Papież i cokolwiek lub ktokolwiek poza Bogiem.

  Ktoś, kto uważa Biblię za nieomylną księgę popełnia bałwochwalstwo, gdyż na miejsce Boga stawia bożka-książkę. Radziłbym zastanowić się nad swoją monopolistyczną wiarą. Czy ma Pan jedyną słuszność? Tylko Bóg z pozycji swej świętości może to powiedzieć. I tylko ego z pozycji swego błędu waży się to powiedzieć.

 4. Tego bełkotu o Duchu Świętym całkowicie nie rozumiem.
  Jest to bełkot człowieka który nigdy nie trzymał w rękach Biblii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *