L20. Moim mocnym postanowieniem jest widzieć.
L21. Moim mocnym postanowieniem jest widzieć rzeczy inaczej.

Praktyka chrześcijańska ma prowadzić do zbawienia. Czyli uratowania przed śmiercią, do której prowadzi grzech. Po oczyszczeniu z grzechów przez wiarę i uczynki chrześcijanin trafia do Nieba, czyli Królestwa Bożego. Praktyki Dalekiego Wschodu w dużym skrócie prowadzą do oświecenia umysłu przez medytację i wyzwolenie z przywiązań. Daje to błogość i opuszczenie tego świata na zawsze.

Ścieżka i owoce Kursu cudów

Kurs cudów proponuje własną metodę, która prowadzi jednak do przedstawionych wyżej celów choć nazywanych innymi słowami. Wchodzimy na ścieżkę przez mocne postanowienie, silną decyzję, aby widzieć rzeczy inaczej. „I am determined to see things differently.” Studiując ze zrozumieniem Kurs, ćwicząc z uwagą ćwiczenia, wciąż utrzymując pragnienie odmiennego widzenia, dochodzimy do przemiany jakości postrzegania siebie i świata wokół siebie. W tym stanie w końcu nagle następuje przeskok z postrzegania wytworzonego przez nas widoku, czyli złudzenia, na poznanie rzeczywistego – ponad percepcyjnego świata. Świat percepcji jest światem oddzielonych przedmiotów, świat poznania-wiedzy jest jednolitym z nami nondualistycznym światłem.

Przykład ćwiczenia decyzji – ukierunkowanej na zmianę jakości widzenia

Postanawiam widzieć moją żonę inaczej.
Postanawiam widzieć mojego męża inaczej.
Postanawiam widzieć moje dzieci inaczej.
Postanawiam widzieć moich rodziców inaczej.
Postanawiam widzieć moją koleżankę inaczej.
Postanawiam widzieć mojego kolegę inaczej.

Postanawiam widzieć emocje mojej żony inaczej.
Postanawiam widzieć wypowiedzi mojego męża inaczej.
Postanawiam widzieć zachowanie moich dzieci inaczej.
Postanawiam widzieć choroby moich rodziców inaczej.
Postanawiam widzieć kaprysy mojej koleżanki inaczej.
Postanawiam widzieć dziwactwa mojego kolegi inaczej.

Postanawiam widzieć sytuację w rodzinie inaczej.
Postanawiam widzieć sytuację w pracy inaczej.
Postanawiam widzieć sytuację w kraju inaczej.
Postanawiam widzieć sytuację na świecie inaczej.

Postanów, jeśli chcesz, ćwiczyć tego rodzaju decyzje. Doprowadzi cię to w końcu do zbawienia, do oświecenia, do wyzwolenia, do poznania. Do uratowania całego świata przed zagładą.

(Foto: Widzisz? Katedra, krowy i biskup z żoną. Tak! https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/lifestyle-slideshows/najbardziej-znane-obrazy-z-metropolitan-museum-of-art/ss-BB1ftN08?ocid=ems.msn.dl.ConstableSalisburyCathedral#image=6)