Blog Studenta "Kursu cudów"

Lekcje Kursu cudów 1-12. Poziomy widzenia

Kurs uczy, że nasze problemy wynikają z pomylenia poziomów. A więc przyjrzyjmy się trzem poziomom widzenia, wspomnianym w Lekcjach 1-12.

Poziomy widzenia w Lekcjach 1-12

 1. Poziom widzenia oczami ciała – „fizyczny”

„Ty wciąż patrzysz oczami ciała, a one mogą widzieć tylko ciernie.” (T20,2)

„Postrzeganie ciała jako świątyni jest jedynie pierwszym krokiem w naprawie tego wypaczenia, ponieważ zmienia tylko jego część. Ono niewątpliwie prowadzi do rozpoznania, że Zmiana pojmowania (Pokuta, Pojednanie, Przebłaganie, patrz Uwaga B.) w kategoriach fizycznych jest niemożliwa. Następny krok prowadzi do uświadomienia sobie, że świątynia w ogóle nie jest żadną budowlą. Jej prawdziwa świętość znajduje się na wewnętrznym ołtarzu, wokół którego ta budowla jest postawiona.” (T20,2, 3)

2. Poziom wytworzony przeze mnie w przeszłości – „podświadomy”

„Krąg strachu leży tuż poniżej poziomu, który widzi ciało i wydaje się być całą podstawą, na której opiera się ten świat. Tu znajdują się wszystkie iluzje, wszystkie pokrętne myśli, wszystkie obłąkane ataki, furia, zemsta i zdrada, które zostały uczynione, by zatrzymywać winę w tym miejscu, tak by ten świat mógł z niej wyrastać i trzymać ją w ukryciu. Jej cień wznosi się aż na powierzchnię, wystarczająco aby trzymać jej najbardziej zewnętrzne manifestacje w ciemności i przynosić temu światu rozpacz i samotność, pozbawiając go radości.” (T18,9)

3. Poziom Słowa Bożego

„Jeżeli potrafiłbyś zaakceptować ten świat (na poziomie 2.) jako bez znaczenia i pozwolił prawdzie (z poziomu 3.), by dla ciebie wpisała się w ten świat, stałbyś się nieopisanie szczęśliwy. Ale ponieważ jest on bez znaczenia, jesteś zmuszony wpisać weń to, czym chciałbyś, żeby był (projekcja). Właśnie to w nim widzisz (percepcja). Właśnie to jest bez znaczenia dla prawdy. Pod twoimi słowami (na poziomie 2.) jest zapisane Słowo Boże (poziom 3.). Prawda cię teraz porusza, ale kiedy twoje słowa zostaną wymazane, zobaczysz Jego Słowo.” (L12,6)

Uwagi

A. Wiersz L12,6 uzasadnia nam treści Lekcji 1. i 4. jako sposób na wymazanie wpisanego przez nas na poziomie 2. znaczenia. A to warunkuje zobaczenie światła znaczenia Bożego, które z poziomu 3. rozświetli wyczyszczony i opróżniony poziom 2. 

B. Użyte wyżej przez tłumacza Acoharda pojęcie „Pojednanie” to w oryginale angielskie słowo „Atonement” (etymologia angielska to wg niektórych „at-one-ment”). W tłumaczeniu Centrum L. Rudnicka zastosowała pojęcie „Pokuta”, które w środowisku katolickim oznacza często „odcierpienie” lub „zapłatę za grzechy”. Z kolei tłumacz C. Urbański użył słowa z Biblii Hebrajskiej „Przebłaganie”. Wg mnie Kurs użył tego słowa wg jego znaczenia ani hebrajskiego, ani angielskiego, ale wg oryginału Nowego Testamentu – greckiego. W greckim występuje tu słowo „metanoia”, co dosłownie znaczy „Zmiana myślenia” lub „Zmiana pojmowania”.

C. Przedstawiona wyżej numeracja poziomów widzenia jest moją pomocą w ich komentowaniu. Nie pochodzi ona z Kursu. Choć, jak widać, sam Kurs sugeruje kolejność w „głębokości położenia” poziomów. 

(foto: dekodeko.pl)

Poprzedni

Lekcje Kursu cudów 1-12. Cele

Następne

Lekcja 14. inaczej. Światy wytworzony i stworzony

 1. Studentka

  Mam pytanie- co ma Jezus na myśli pisząc o myleniu poziomów. Konkretnie-kto myli, co myli z czym ? Proszę o przykład.

  • Na temat poziomów mamy w Kursie ogrom wyjaśnień. Oto dwa przykładowe:
   Rozdział 1. ZNACZENIE CUDÓW, I. Zasady Cudów, 23. Cuda reorganizują postrzeganie i ustawiają wszystkie poziomy w prawdziwej perspektywie. To uzdrawia, ponieważ choroba powstaje z pomylenia poziomów.
   Rozdział 2. ODDZIELENIE A POJEDNANIE, IV. Uzdrowienie jako Uwolnienie od Lęku. Kładziemy teraz nacisk na uzdrowienie. Cud jest środkiem, Pojednanie jest zasadą, a uzdrowienie jest rezultatem. Używanie określenia „cud uzdrowienia” jest niewłaściwym łączeniem dwóch aspektów rzeczywistości. Uzdrowienie nie jest cudem. Pojednanie, lub końcowy cud, jest lekarstwem, a określony typ uzdrowienia jest jego skutkiem. Rodzaj błędu, do którego zastosowane jest Pojednanie, nie ma znaczenia. Wszelkie uzdrowienie jest w gruncie rzeczy uwolnieniem od lęku. Aby podjąć się uzdrowienia, sam nie możesz być przestraszony. Nie rozumiesz uzdrowienia z powodu własnego strachu.
   Głównym krokiem w planie Pojednania jest usunięcie błędu na wszystkich poziomach. Choroba, czy też nieuzdrowiony umysł jest wynikiem pomieszania poziomów, ponieważ zawsze pociąga za sobą wiarę, że to, co jest nie w porządku na jednym poziomie, może niekorzystnie wpływać na inny poziom. Określaliśmy cuda jako środki korekcji tego poplątania poziomów, ponieważ wszystkie błędy muszą być naprawione na tym poziomie, na którym zostały popełnione. Tylko umysł jest zdolny do błędów. Ciało może błędnie czynić tylko wtedy, gdy reaguje na niewłaściwą myśl. Ciało nie może stwarzać i wiara, że może to czynić jest podstawowym błędem wywołującym wszystkie objawy fizyczne. Choroba ciała fizycznego przedstawia sobą wiarę w magię. Zniekształcenia, które wytworzyła magia, opierają się na wierze, że istnieje jakaś zdolność twórcza, nad którą umysł nie panuje i której nie może kontrolować. Ten błąd może przybierać dwie formy; można wierzyć, że umysł może błędne stwarzać w ciele, albo że ciało może błędnie stwarzać w umyśle. Dopiero gdy zostanie zrozumiane, że umysł, jedyny poziom stwarzania, nie może stwarzać poza sobą, wtedy nie może wystąpić żaden rodzaj tej pomyłki.

 2. Studentka

  No wreszcie zebrane ” do kupy” te nieszczęsne poziomy. Ustawicznie miałam kłopoty z ich zrozumieniem, a ta klasyfikacja wygląda całkiem do rzeczy 🙂

  • Studentka

   Bardzo dziękuję za odpowiedź. Właśnie do tego fragmentu nawiązywało moje pytanie. Rozumiem, że chodzi tutaj o uzdrowienie umysłu, a nie ciała. Rozumiem, co mówi Kurs na temat choroby umysłu, ale nie rozumiem w jaki sposób ta choroba ma związek z myleniem poziomów, które tak jasno przedstawiłeś w artykule. Konkretnie, który poziom z którym jest mylony? Będę wdzięczna za wyjaśnienie własnymi słowami, tak jak Ty to rozumiesz.

  • Moim zdaniem tłumaczenie słowa „CONFUSION” na „POMYLENIE” sugeruje dokonanie przez nas błędnej zamiany poziomów. Jednak innym, wg mnie, właściwszym tłumaczeniem byłoby słowo „DEZORIENTACJA”. Bo nie chodzi tu o zamianę, ale o nasze „NIEZROZUMIENIE” działań na różnych poziomach. Chodzi o nasz poznawczy BŁĄD (ERROR) dotyczący poziomów. Mowa jest o „WŁAŚCIWEJ PERSPEKTYWIE” widzenia poziomów i tego, co się na nich dzieje. Proszę prześledzić tę kwestię na dwóch poniższych przykładach z Tekstu Kursu cudów. Nieco inne tłumaczenie daje nam jaśniejsze pojęcie o nauce Kursu w tej istotnej sprawie.

   T1,1,23. “Miracles rearrange perception, and place the levels of perception in true perspective. This heals at ALL levels, because sickness comes from CONFUSING the levels.”
   PL: „Cuda zmieniają percepcję i umieszczają poziomy percepcji w prawdziwej perspektywie. To leczy na WSZYSTKICH poziomach, ponieważ choroba wynika z DEZORIENTACJI na poziomach.”

   T2,4,2. “A major step in the Atonement plan is to undo ERROR at ALL levels. Illness, which is really “not-right-mindedness,” is the result of level CONFUSION in the sense that it always entails the belief that what is amiss in one level can adversely affect another. We have constantly referred to miracles as the means of correcting level CONFUSION and all mistakes must be corrected at the level on which they occur. Only the MIND is capable of ERROR. The body can ACT erroneously, but this is only because it is responding to mis-thought. The body cannot create, and the belief that it CAN, a fundamental ERROR, produces all physical symptoms.”

   PL: “Głównym krokiem w planie Pojednania jest cofnięcie BŁĘDU na WSZYSTKICH poziomach. Choroba, która w rzeczywistości jest „niewłaściwą postawą”, jest wynikiem DEZORIENTACJI na poziomie w tym sensie, że zawsze pociąga za sobą przekonanie, że to, co jest nie tak na jednym poziomie, może niekorzystnie wpłynąć na inny. Stale odnosiliśmy się do cudów jako sposobu na skorygowanie poziomu DEZORIENTACJI i wszystkie błędy należy korygować na poziomie, na którym występują. Tylko UMYSŁ jest zdolny do błędu. Ciało może DZIAŁAĆ błędnie, ale dzieje się tak tylko dlatego, że reaguje na błędne myśli. Ciało nie może tworzyć, a wiara, że MOŻE, jest zasadniczym BŁĘDEM i wywołuje wszelkie objawy fizyczne.”

  • Studentka

   Bardzo dziękuję, to tłumaczenie rzeczywiście ułatwia zrozumienie. Wydaje mi się jednak, że zdanie Jezusa dotyczące cofania błędów na wszystkich poziomach jest nieco dziwne, bo przecież na najwyższym poziomie Słowa Bożego nie ma żadnych błędów, Wszystkie błędy popełniamy tylko na poziomie umysłu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *