L16. Nie mam żadnych neutralnych myśli.

L17. Nie widzę żadnych neutralnych rzeczy.

Istnieją co najmniej trzy odpowiedzi na postawione w tytule pytanie .

  1. Świat powstał w wyniku materialnej ewolucji. To odpowiedź nastawionych do świata naukowo.
  2. Świat został stworzony przez Boga. Oto odpowiedź wierzących tradycyjnie.
  3. Świat powstaje jako efekt przyciągania lub rezonansu naszych myśli. Tak mogą odpowiedzieć ezoterycy.

Co o okolicznościach naszego życia mówi Kurs cudów?

Kurs cudów uczy, że istnieje STWORZONY i obiektywny świat, który jednak nie jest widziany przez przeciętnego człowieka. Zanim nie dokona się w jego widzeniu przemiana, to „nie jest on świadomy ani jednej myśli, która jest naprawdę prawdziwa, a zatem naprawdę szczęśliwa.” (L17) Gdyż „każda myśl wspiera prawdę albo iluzję, rozprzestrzeniając prawdę, albo zwielokrotniając iluzję.” (L16)

Jak można przejść do udziału w stwarzaniu rzeczywistego świata?

Tak więc wg Kursu cudów okoliczności życia zwykłego człowieka są przez jego myśli WYTWARZANE jako miłe lub mniej przyjemne. Dopiero gdy człowiek świadomie przetransformuje swoją percepcję i doświadczy przeniesienia z widzenia percepcyjnego do poznania bezpośredniego – wtedy zaczyna widzieć rzeczywisty świat. Wtedy także ma udział w STWARZANIU tego świata.

Jak osiągnąć rzeczywiste a nie złudne szczęście?

Z zasady każdy WYTWARZA wyobrażony świat swojej lub zbiorowej percepcji. Nie daje to głębokiego i trwałego szczęścia. Dopiero głęboka wiedza czyli bezpośrednie poznanie STWORZONEGO świata rzeczywistego prowadzi do możliwości udziału w STWARZANIU tego świata. I dopiero ten świat jest miejscem rzeczywistego szczęścia człowieka.

(foto: tapeciarnia.pl)