W tej zakładce znajdziesz informacje pomocne w studiowaniu Kursu wykraczające poza jego treść. Są to wiadomości historyczne, tłumaczenia, linki do stron związanych z KC itp.

Student