„Modlitwa jest sposobem proszenia o coś. Jest ona środkiem przekazu dla cudów. Jednak jedyną sensowną modlitwą jest modlitwa o przebaczenie, ponieważ ci, którym przebaczono, mają wszystko. Kiedy już przebaczenie zostało raz przyjęte, modlitwa w zwykłym sensie zupełnie traci swe znaczenie. Modlitwa o przebaczenie jest niczym więcej, jak prośbą o zdolność rozpoznania tego, co już masz.” (T3,5)