Od tysięcy już lat ludzkość celebruje obraz Boga, który daje ludziom to, o co poproszą. Ale w zamian wymaga zapłaty. Tradycyjnie tą zapłatą były ofiary z roślin, ze zwierząt oraz z ludzi. Teraz przekonanie społeczne mocno osadzone w psychice ogółu mówi, że zapłatą, którą możemy „kupić” coś u Boga, jest post, praca, choroba, cierpienie i inne podobne „ofiary”.

Ofiara w światopoglądzie chrześcijańskim

Każdy z nas prawie codziennie widzi, nawet nie będąc chrześcijaninem, krzyż z przybitą doń gwoździami metalową podobizną cierpiącego Jezusa. Ten symbol jest dla katolików nie tylko pamiątką „ofiary złożonej za grzechy świata”, ale dla wielu wskazówką, że Bogu należy płacić cierpieniem, jeśli się chce cokolwiek od Niego otrzymać.

Bóg już dał nam wszystko

Aby wznieść się do Boga, który nie jest plemiennym bożkiem „wymagającym krwi”, wystarczy porzucić to archaiczne – mityczne i niskie wyobrażenie Boga. Kurs cudów prowadzi właśnie do takiego Boga, który w istocie jest „na Wysokości”. W Lekcji 168. czytamy: „Dziś prosimy Boga o dar, który On z wielką troskliwością zachował w głębi naszych serc, czekając na potwierdzenie jego przyjęcia.” To istotne – On JUŻ każdy dar nam przygotował, a my mamy TYLKO potwierdzić jego przyjęcie.

Dar Boży nie wymaga zapłaty

Czy ten „dar” jest „darmowy”? W Kursie cudów – w Rozdziale 3. Podrozdział 1. „Pojednanie bez Ofiary” czytamy: „Następująca kwestia musi stać się całkowicie jasna, zanim znikną wszelkie pozostałości lęku kojarzonego z cudami: Ukrzyżowanie nie ustanowiło Pojednania; ustanowiło je zmartwychwstanie. Wielu szczerych chrześcijan błędnie to zrozumiało. Nikt, kto jest wolny od wiary w niedobór, nie mógłby popełnić takiego błędu. Jeżeli spogląda się na ukrzyżowanie z odwróconego do góry nogami punktu widzenia, wówczas naprawdę wydaje się, jak gdyby Bóg pozwolił, a nawet zachęcił jednego ze Swoich Synów do cierpienia, ze względu na to, że był on dobry. Ta szczególnie niefortunna interpretacja, która zrodziła się z projekcji, doprowadziła wielu ludzi do przejmującego lęku przed Bogiem.”

Trzeba dodać, że nie kierujący się Duchem Świętym wyznawcy Jezusa zamieścili wersję boga żądnego krwi także w Nowym Testamencie. I błąd ten zasłania Prawdę o Prawdziwym Bogu w umysłach milionów do dziś. Obudź się i zastosuj tę Prawdę w swoim życiu.

(foto: i.pl)