Blog Studenta "Kursu cudów"

Lekcje Kursu cudów 1-12. Cele

Aby móc świadomie osiągnąć jakikolwiek cel, należy być jego świadomym i świadomie do niego zmierzać. Dlatego nasz nauczyciel już w początkowych 12 lekcjach przedstawia zarówno końcowe jak i cząstkowe „Cele w procesie transformacji percepcji”.

Oto Cele w kolejności ukazywania się w Księdze Ćwiczeń:

1. Cele osiągane w Księdze Ćwiczeń to: Pierwsza sekcja prowadzi do usunięcia sposobu w jaki teraz widzisz, a Druga sekcja prowadzi do przyswojenia prawdziwego postrzegania. (Wstęp, akapit 3)

2. Ogólnym celem tych ćwiczeń jest zwiększenie twoich zdolności rozprzestrzeniania idei, które będziesz praktykował, aby objąć nimi wszystko. (Wstęp, akapit 7)

3. Celem istotnym tych ćwiczeń jest pomóc ci oczyścić swój umysł z wszelkich przeszłych skojarzeń, abyś ujrzał rzeczy dokładnie takimi, jakimi jawią ci się teraz i abyś uświadomił sobie, jak niewielkie było twoje rozumienie tych rzeczy. (L3,2)

4. Celem bliskim niektórych ćwiczeń jest wyćwiczyć ciebie w wykonywaniu pierwszych kroków w stronę celu, jakim jest oddzielanie tego, co nie ma znaczenia, od tego co ma znaczenie. (L4,3)

5. Dalekosiężnym celem jest, by nauczyć się widzieć to co na zewnątrz jako bez znaczenia i to co wewnątrz jako coś, co ma znaczenie. (L4,3)

6. Dalekosiężnym celem jest rozpoznawanie tego, co jest takie samo i co się różni. (L4,3)

7. Dalekosiężnym celem jest rozpoznanie tego, że używane idee mają zastosowane do wszystkiego, gdyż różne formy są w istocie tym samym. (L5,1)

8. Celem niektórych ćwiczeń jest rozpoczęcie treningu umysłu w rozpoznawaniu kiedy on naprawdę nie myśli. (L8,3)

9. Dalekosiężnym celem jest widzenie duchowe. (L8,3)

10. Celem każdego małego kroku jest niewielkie rozjaśnienie ciemności zalegającej umysł. (L9,2)

11. Dalekosiężnym celem jest, aby zrozumienie rozświetliło każdy zakamarek umysłu, oczyszczony z gruzu, który go zaciemnia. (L9,2)

12. Celem jest uświadomienie sobie, że myśli, których jesteś świadomy, są niezrozumiałe i bez znaczenia, że są raczej na zewnątrz niż wewnątrz i że są umiejscowione w przeszłości raczej niż w teraźniejszości. A to w konsekwencji, że obecność tych myśli oznacza, że nie myślisz. Innymi słowy, że twój umysł jest w rzeczywistości pusty. (L10,3)

13. Celem jest rozpoznanie pustego umysłu, a zatem widzenie nicości, kiedy myślisz, że ją widzisz. A to jest warunkiem wstępnym dla duchowego widzenia. (L10,3)

14. Celem jest uwolnienie się od wszystkiego w co teraz wierzę. (L10,4)

15. Dalekosiężnym celem jest twoje wyzwolenie. (L11,1)

16. Celem jest korekcja głównego zniekształcenia postrzegania, jakim jest widzenie świata bez znaczenia. (L12,1)

17. Celem jest uświadomienie sobie, że to ja sam nadałem atrybuty światu, który widzę. (L12,1)

18. Celem jest uczenie się nadawania wszystkiemu jednakowej wartości. (L12,2)

19. Celem jest zaakceptowanie widzianego świata jako nieposiadającego żadnego znaczenia. (L12,5)

20. Celem jest pozwolić, aby Prawda wpisała się w ten świat bez znaczenia. (L12,5)

21. Celem jest stanie się nieopisanie szczęśliwym. (L12,5)

22. Celem ostatecznym ćwiczeń jest wymazanie moich słów nadających moje znaczenie widzianemu światu i zobaczenie Słowa Bożego, które jest pod moimi słowami. (L12,5)

(foto: ipuzzle.pl)

Poprzedni

Lekcja 9. Kursu cudów inaczej. Zrozumienie

Następne

Lekcje Kursu cudów 1-12. Poziomy widzenia

  1. Studentka

    Zawsze odczuwam poruszenie wewnętrzne, gdy czytam o celach w Księdze Ćwiczeń. Tak jasne sprecyzowanie celów ni e pojawia się, o ile wiem, w żadnej innej ścieżce duchowej. Fajnie, że zebrałeś je razem, dobrze się im przyjrzeć w tym zestawieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *