Czy Kurs cudów prowadzi nas do zrozumienia?

We wcześniejszym wpisie pod nazwą „Lekcje 2. i 3. Kursu cudów inaczej” napisałem już wstępnie, jak ważne dla studiujących Kurs cudów jest „zrozumienie”. Teraz kontynuuję ten temat. Uważam, że bardzo ważne jest ZROZUMIENIE, co wyraźnie wynika ze słów nauczyciela. Poniżej postaram się uzasadnić to przekonanie. Uważam, że student Kursu powinien docelowo nie tylko ZROZUMIEĆ sam Kurs (pojąć jego znaczenie), ale także nabyć takie umiejętności, że ZROZUMIE siebie i świat wokół (pojmie sens świata). Materiał, który posłuży mi do pokazania tego, ograniczę do początkowej części księgi Ćwiczeń.

Już we Wstępie, w akapicie 4. czytamy, że: „Celem tej części praktycznej kursu jest systematyczny trening umysłu w innym postrzeganiu wszystkich i wszystkiego na tym świecie. Ćwiczenia są zaplanowane aby pomóc ci w uogólnieniu tych lekcji w taki sposób, że ZROZUMIESZ, iż każda z nich ma zastosowanie do wszystkich i wszystkiego co widzisz.”

Wniosek: Mamy ćwiczyć, aby ZROZUMIEĆ działanie ćwiczeń Kursu.

Pierwszy akapit Lekcji 9. Może być przykładem, jak wyrywanie wypowiedzi z kontekstu może prowadzić nas do błędnych wniosków. Na jego początku czytamy: „Jednak w tym momencie ZROZUMIENIE nie jest konieczne. W rzeczywistości, uznanie, że nie ROZUMIESZ tego, jest warunkiem wstępnym potrzebnym do zniweczenia twych fałszywych idei. Te ćwiczenia zajmują się praktyką, a nie ROZUMIENIEM.”

O, i tutaj zwolennicy „nierozumienia” krzykną w przekonaniu swej racji. Jednak proszę, aby zauważyli słowa „w tym momencie” oraz przeczytali dalej. Dalej mamy: „Nie potrzebujesz ćwiczyć tego, co już ROZUMIESZ. Dążenie do ZROZUMIENIA czegoś, co uważasz, że już ROZUMIESZ, byłoby przecież błędnym kołem.”

Wniosek: W procesie ćwiczenia uczeń rozpoczyna naukę w stanie NIEROZUMIENIA i świadomości tego NIEROZUMIENIA po to, aby w końcu to ZROZUMIEĆ.

Podobnie jak dziecko nie rozumie sztuki dodawania, a potem idzie do szkoły, aby ZROZUMIEĆ i opanować tę umiejętność.

Dalej, akapit 2. Lekcji 9. wyjaśnia kierunek procesu edukacji. Czytamy w nim: „Każdy mały krok rozjaśni trochę ciemność i w końcu ZROZUMIENIE rozświetli każdy zakamarek umysłu, oczyszczony z gruzu, który go zaciemnia.”

Wniosek: Celem, końcem edukacji, jest ZROZUMIENIE.

Podobne nauki znajdujemy w wielu kolejnych Lekcjach. Wynika z nich niezbicie, że końcowym etapem ćwiczenia umysłu jest uzyskanie takiej percepcji, która prowadzi do ZROZUMIENIA wcześniej niezrozumiałych spraw świata wokół nas. Przeczytaj samodzielnie np. L15,2; L16,3; L19,2 itd. itp.

(foto: pl.freepik.com)