Treścią „Klucza do Kursu cudów” nie jest streszczenie „Kursu cudów” lub wprowadzenie czytelnika do jego treści. Zamiarem powstania Klucza było wyjaśnienie trudniejszych a ważnych pojęć występujących w „Kursie cudów” oraz pojęć identycznych jak chrześcijańskie, jednak użytych w Kursie w innym znaczeniu niż nadają im chrześcijanie. Zapoznanie się z Kluczem da początkującym studentom Kursu możliwość zmniejszenia problemów ze zrozumieniem tekstu. Powody tych trudności wyjaśniono w Kluczu.

Adresaci „Klucza do Kursu cudów”

Broszura autorstwa Studenta, którą możesz pobrać, przeznaczona jest dla tych, których zamiarem jest co najmniej zgłębienie nauki Kursu, ale może i więcej – zastosowanie jej w swoim życiu. Dlaczego więc miałbyś posługiwać się niniejszym Kluczem, a nie od razu przystąpić do studiowania Kursu? Oczywiście, wielu tak postąpiło i odnieśli sukces. Ale są także i tacy, którzy po gorliwym nawet przystąpieniu do studiowania Kursu, dość szybko zrezygnowali z niego. Dlaczego? W Kluczu wymieniam niektóre możliwe przyczyny takiego obrotu sprawy.

Tutaj pobierzesz różne broszury związane z „Kursem cudów”, a także najnowszą z nich, czyli „Klucz do Kursu cudów”. https://kurs-cudow.pl/pobierz/broszury