Strona niniejsza jest z jednej strony zestawieniem źródłowych informacji nt. Kursu Cudów, a z drugiej wynikiem wielu lat moich duchowych poszukiwań. Rozpocząłem je jako katolik, kontynuowałem jako buddysta, jogin i protestant, by w końcu mógł znaleźć tę Perłę wśród klejnotów.

Praktykowanie nauk zawartych w Kursie już po kilku miesiącach doprowadziło do pierwszej wyraźnie odczuwanej przeze mnie przemiany. Doświadczyłem takich stanów, które są dla mnie niezbitym świadectwem skuteczności tego Potężnego narzędzia, jakim jest Kurs Cudów. Na tej stronie pragnę podzielić się pokarmem, którym sam karmię się codziennie.

Student