„Cuda dowodzą, że uczenie odbywało się pod właściwym przewodnictwem, ponieważ sam proces uczenia się jest niewidoczny, a to czego się nauczono, można rozpoznać dopiero poprzez wyniki tej nauki. Wykorzystywanie rezultatów twej nauki w coraz większej liczbie różnych sytuacji dowodzi, że nabierają one coraz bardziej ogólnego charakteru.

Gdzie stosować cuda?

Ale dopiero wtedy rozpoznasz, że nauczyłeś się, iż nie ma żadnych stopni trudności w cudach, gdy będziesz je stosować we wszystkich sytuacjach. Nie ma bowiem takiej sytuacji, w której cuda nie miałby zastosowania.

Naprawa Umysłu promieniuje cudami

Stosując cuda do wszystkich sytuacji, zyskasz rzeczywisty świat. Albowiem w tym świętym, uzdrowionym już, postrzeganiu staniesz się całością, a Naprawa Umysłu będzie promieniować od ciebie, który je przyjąłeś.

Kto rozdziela cuda?

Cuda udzielane są każdemu, kogo Duch Święty do ciebie przyśle po twoje błogosławieństwo.”

(T12,7,1)