Oto bardzo obszerny opis wydarzeń towarzyszących powstaniu i opublikowaniu Kursu cudów.

Pełna historia Kursu cudów autorstwa D. Patricka Millera