Kurs cudów oznaczam tam, gdzie jest to niezbędne dla odróżnienia od innych części tekstu, w skrócie – KC. Księgi Kursu to:

  1. Tekst – T,
  2. Ćwiczenia dla studentów (Lekcje) – L,
  3. Podręcznik dla nauczycieli – P.

Liczby następujące po literze księgi Tekstu w tłumaczeniu Acoharda, które ze względu na jego zgodę na swobodne korzystanie z pracy – najczęściej przywoływane jest na niniejszej stronie – oznaczają rozdział i podrozdział. W przypadku Lekcji będą to numer lekcji. Na przykład T21,2 oznacza Tekst rozdział 21, podrozdział 2. Z kolei L132 to Lekcja 132.

Innego rodzaju numerację umożliwia tłumaczenie Kursu dokonane przez Foundation For Inner Peace. Liczby następujące po literze księgi Tekstu oznaczają rozdział, podrozdział, akapit, nr zdania. W przypadku Lekcji będą to numer lekcji, akapit, nr zdania. Na przykład T21,2,2,3 oznacza Tekst rozdział 21, 2. podrozdział, 2. akapit, 3. zdanie. Z kolei L132,4,1 to Lekcja 132, 4. akapit, 1. zdanie.

Miejsca Biblii oznaczane są wg jednego ze znanych systemów. Np. Mt20,5 oznacza Ewangelię wg św. Mateusza, rozdział 20, werset 5.

Student