Moje myśli są wyobrażeniami, które wytworzyłem.

Jak zauważono w poprzednich postach, nasze cielesne oczy wychwytują z otaczającego nas świata tylko niewielki zakres oddziaływań. Odebrane bodźce przekazują do mózgu, a umysł opierając się na przeszłym doświadczeniu i ustaleniach interpretacyjnych, wytwarza „obraz”, który bierzemy za rzeczywistość. W tym wytwarzaniu umysł dodaje ogromną ilość informacji uzupełniających. Tak tworzy nam „wyobrażenie” otoczenia.

Przypowieść o ślepcach i słoniu

Na dalekim Wschodzie znana jest przypowieść, w której kilku ślepców podeszło do słonia. „Ślepiec, który dotknął głowy, stwierdził z przekonaniem, że słoń jest okrągły jak beczka na wodę. Ten, który dotknął nogi, upierał się, że słoń jest jak kolumna. Kolejny, który dotknął kła, powiedział że słoń jest jak szpikulec, a ten, który dotknął kępki włosów na ogonie, stwierdził, że słoń jest niczym miotła.” Jak widać, ślepcy na podstawie niepełnych danych, wytworzyli sobie błędne wyobrażenie słonia.

Jesteśmy jak ślepcy

Aby móc na prawdę i bez zniekształcenia widzieć rzeczywistość, taką jaka ona jest, powinniśmy uznać, że to co widzimy oczami i interpretujemy umysłem jest jedynie naszym wyobrażeniem. Odbiega ono jednak bardzo od prawdziwego widzenia. Nie obawiajmy się myśleć o tym jak o widzeniu złudzeń, doznawaniu halucynacji czy trwaniu w rodzaju marzenia sennego. Takie podejście pomoże nam „otworzyć oko ducha” i doznać prawdziwego widzenia.

Narzędzie pomocne na drodze do widzenia całości

Takim znakomitym narzędziem jest Kurs cudów. Oczywistym jest konieczność studiowania Tekstu ze zrozumieniem i ćwiczenia Lekcji zgodnie z podanymi zasadami. Sama medytacja rozumiana jako wprowadzanie się w trans może być jedynie pożytecznym tłem do ukierunkowanej Lekcjami, obserwacji naszego bliskiego otoczenia itd.

Jakich skutków mogę oczekiwać?

Skuteczne studia i ćwiczenia doprowadzą do skorygowania percepcji od widzenia wokół nas jedynie oddzielnych przedmiotów do widzenia wszystkiego jako czegoś jednego, niepodzielonego. Po doświadczeniu takiej transformacji możemy się spodziewać drugiego kroku w postaci „przestawienia” naszej władzy poznawczej z percepcji rzeczywistości na poznanie dające wiedzę bezpośrednią.

(foto: ngopibareng.id)