…występujących w Kursie cudów.

Wstęp

Nie jest to kurs filozoficznej spekulacji, ani też nie dotyczy precyzyjnej terminologii. Dotyczy tylko Pojednania lub inaczej korekty percepcji. Środkiem Pojednania jest wybaczanie. Struktura „indywidualnej świadomości” jest zasadniczo nieistotna, ponieważ jest koncepcją reprezentującą „pierwotny błąd” lub też „pierworodny grzech”. Studiowanie samego błędu nie prowadzi do korekty, jeśli naprawdę masz odnieść sukces w wybaczaniu go. To właśnie ten proces wychodzenia poza błąd, jego wybaczenia, jest celem tego kursu.

Wszystkie terminy są potencjalnie kontrowersyjne i ci, którzy szukają kontrowersji, znajdą ją. Jednakże ci, którzy szukają wyjaśnienia, też je znajdą. Muszą jednak chcieć nie widzieć kontrowersji, rozpoznając, że jest ona obroną przed prawdą w formie opóźniającego manewru. Rozważania teologiczne jako takie są z konieczności kontrowersyjne, jako że polegają na wierze i dlatego też mogą być zaakceptowane lub odrzucone. Uniwersalna teologia jest niemożliwa, lecz uniwersalne doświadczenie jest nie tylko możliwe, ale konieczne. To właśnie w stronę owego doświadczenia skierowany jest ten kurs. Tylko tutaj konsekwencja staje się możliwa, ponieważ tylko tutaj kończy się jej niepewność.

Kurs ten pozostaje wewnątrz struktury i systemu odniesienia ego, czyli tam, gdzie jest potrzebny. Nie zajmuje się tym, co leży poza wszelkim błędem, ponieważ został zaplanowany, tylko po to, by wyznaczyć ku temu kierunek. Dlatego też używa słów, które są symboliczne i nie mogą wyrazić tego, co leży poza symbolami. To tylko ego zadaje pytania, ponieważ tylko ego wątpi. Kurs ten udziela po prostu następnej odpowiedzi, gdy zadane już zostało pytanie. Aczkolwiek odpowiedź ta nie próbuje uciekać się do pomysłowości i intelektualnej błyskotliwości. To są atrybuty ego. Kurs ten jest prosty. Ma tylko jedną funkcję i jeden cel. Tylko w tym pozostaje całkowicie konsekwentny, ponieważ tylko w tym może być konsekwentny.

Ego będzie domagało się wielu odpowiedzi, których ten kurs nie daje. Kurs nie rozpoznaje pytań jako zwykłej formy pytania, na które nie ma odpowiedzi. Ego może pytać: „W jaki sposób pojawiło się to, co niemożliwe?”, „Komu i czemu wydarzyło się to, co jest niemożliwe?” Może ono pytać o to na wiele sposobów. Jednakże nie istnieje na to żadna odpowiedź, a tylko doświadczenie. Tylko tego szukaj i nie pozwól, by teologia opóźniała cię.

Zauważysz, że nacisk na strukturalne kwestie pojawia się w kursie tylko na początku i to na krótko. Później bardzo szybko znika, by zrobić miejsce głównemu nauczaniu. Niemniej jednak, jako że poprosiłeś o wyjaśnienie, oto niektóre z terminów, które używane są w kursie.