Kurs-cudow.pl

Blog Studenta "Kursu cudów"

Kurs-cudow.pl

U babci na przyjęciu

Gdym tak był u babci na imieninach, a przy stole ze mną siedziało paru chorych starszych członków rodziny, to co powinienem zrobić jako uczeń Kursu cudów? Gdybym tak wobec wszystkich ogłosił, że ich choroby to ich złudzenia, a w rzeczywistości są zdrowi jak ryby, to co by się stało? Część z nich pomyślałaby, że oszalałem, a pozostali, że ich obraziłem – i pogniewaliby się na mnie. Czy zostaliby moim zachowaniem uzdrowieni? W żadnym wypadku.

Czy wierzysz w mity?

Na to pytanie myślę, że odpowiesz przecząco. Mity kojarzą się nam zwykle z mitologią grecką. A Amerykanie lubią używać słowa „mit”, aby określić coś, co jest nierzeczywiste, nieprawdziwe, zmyślone itp. Ten zwyczaj językowy ostatnio także do nas się przenosi.

Wymyślanie mitów jest powszechnym zwyczajem

Łatwo zauważyć, że każdy myślący człowiek stara się jakoś wyjaśnić zjawiska, które pojawiają się wokół niego. Można to poprzeć wieloma przykładami ze wszystkich dziedzin życia człowieka i społeczeństwa. Twierdzę z całym przekonaniem, że każdy człowiek wyjaśniając cokolwiek – wytwarza mit. Nawet naukowcy nie są wolni od tego zwyczaju. I nie należy się temu dziwić ani tym bardziej negatywnie oceniać tego zachowania.

Ludzka śmierć jest cenna

Umarł? – Płaczę i lamencę. Umrę? – Boję się tego. Chrześcijanie mają taki cytat: „Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.” (1Kor 15,26) No to, czy śmierć jest wrogiem? Czy śmierć już została pokonana? Czy będzie pokonana? Czy powinna być pokonana? A ja tu w tytule piszę, że śmierć jest cenna. Jak to jest „naprawdę” z tą śmiercią?

Moc umysłu dla każdego

Ktoś kiedyś nazwał nas imieniem homo sapiens. Od jakości naszego myślenia zależy jakość naszego życia. Zamierzam podzielić się z wami moimi przemyśleniami na ten najważniejszy, moim zdaniem, temat. Jestem bowiem pewien, że gdyby umysły ludzi na Ziemi miały maksymalną moc – wojen nikt nie miałby potrzeby ani pomysłu wywoływać. A także zniknęłoby około 99% chorób dręczących ludzkość. Smutek, gniew, gorycz, bezsilność i inne podobne odczucia należałyby do rzadkości. A więc jak możemy osiągnąć taki wzniosły cel?

Zostań uzdrowiony przyjmując tożsamość Bożą

Funkcją Ducha Świętego jest zebrać połamane kawałki obrazu Syna Boga i umieścić je znowu na swoim miejscu. Ten święty obraz, całkowicie uzdrowiony, daje On każdemu oddzielnemu kawałkowi, który myśli, że jest sam swoim obrazem. Każdemu proponuje swoją Tożsamość, która przedstawia sobą cały obraz, zamiast tylko małego odłamanego kawałka, który on uparcie uznawał za siebie.

Jesteś połączony z Całością

Czy może już zauważyłeś, że gdy coś pomyślisz, to ktoś inny miał podobną myśl? A może pomyślałeś o kimś, a tu nagle telefon od niego? Jak sądzisz, czy to jest przypadek, czy jedynie ciała są oddzielone, a umysł mamy wspólny?

Ciało uniemożliwia widzenie twej jedności z Całością

Ciało nie może wiedzieć. I dopóki ograniczasz swoją świadomość do jego małych odczuć zmysłowych, nie będziesz widział wspaniałości, która ciebie otacza. Bóg nie może wejść do ciała, ani też ty nie możesz połączyć się z Nim w ciele.

Świat fizyczny nie istnieje

To właśnie jest główna myśl, której Kurs cudów próbuje nauczać. Nie każdy jest gotów, by to zaakceptować i każdy może zajść drogą prawdy na tyle daleko, na ile pozwoli się po niej prowadzić. Ten świat sam w sobie jest niczym. To twój umysł musi nadać mu znaczenie. A to, co w nim widzisz, to tylko twoje urzeczywistnione życzenia, którym możesz się przyglądać, myśląc, że są prawdziwe.

Ciało nie da ci odpowiedzi

Podstawowym życzeniem ego jest zastąpić Boga. Faktycznie, ego jest fizycznym ucieleśnieniem tego życzenia. Bowiem jest to takie życzenie, które wydaje się otaczać umysł ciałem, trzymając go w oddzieleniu i samotności, niezdolnego by dotrzeć do innych umysłów inaczej niż przez ciało, które zostało po to wytworzone, by go uwięzić. Ograniczanie łączności nie może być najlepszym środkiem jej rozwijania. Jednak ego chciałoby, byś uwierzył, że tak jest. (L72,2)

Ostatnie – czwarte oddzielenie

Niektórzy widząc 1111 stron Kursu cudów oraz często jego zawiłe wypowiedzi, omijają go z daleka. Choć wypływa w końcu z niego – rzeka oczyszczającej wody. Dlatego przedstawiam w tej serii jego naukę w sposób maksymalnie skrócony i przy tym uporządkowany logicznie. Kurs cudów uczy bowiem inaczej – fraktalnie (łac. fractus – złamany, cząstkowy, ułamkowy), w znaczeniu potocznym oznacza to zwykle obiekt samopodobny (tzn. taki, którego części są podobne do całości). Metoda fraktalna daje korzyść powtarzania konkretnych nauk w różnych układach, co pomaga je zapamiętać, zrozumieć i przyswoić.

Trzeci etap oddzielenia

W Kursie cudów Jezus uczy nas, że słowa są jedynie symbolami symboli. A więc na naukę Kursu patrzeć możemy jak na mitologię opisującą procesy zachodzące w umyśle Syna Bożego. To jest oczywiści nasz umysł, a symbolicznie osobny, osobowy Bóg, jest w istocie Jednią wszystkiego we wszystkim. W pozornym oddzieleniu Syna od Boga wyróżniamy etapy, choć dzieje się to jednocześnie w teraz.

Page 1 of 24

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén