Blog Studenta "Kursu cudów"

Odpowiedzialność

1. STWÓRCA NIEDOSKONAŁY

 • Dlaczego świat, który widzę wokół siebie nie satysfakcjonuje mnie w pełni?
 • Ten świat nie jest doskonały, ponieważ nie został stworzony przez doskonałego Boga, ale przez boga tego świata, który wprowadził doń gniew, zemstę, lęk, choroby i śmierć.
 • To w takim razie kto stworzył świat, który widzę? Kto jest tym bogiem?
 • Bogiem, który stworzył twój świat jesteś ty sam… Czy widzisz tę odpowiedzialność?
 • Więc dlaczego światy wielu ludzi są podobne, a także dlaczego zachodzą na siebie?
 • Gdyż ludzie stwarzając swe światy posługują się podobnym wzorcem, zwanym „ego”, a ich częściowe pokrywanie się pochodzi stąd, że ludzie tworzą swe światy na polu wspólnego umysłu, który jest odzwierciedleniem jedności, jaką ludzie tworzą w Bogu.

2. STWÓRCA DOSKONAŁY

 • Czy w takim razie istnieje Bóg – Stwórca doskonały, który stworzył doskonały świat?
 • Tak , istnieje Bóg – Stwórca doskonały, którego możemy poznać.
 • Czy w takim razie istnieje Bóg – Stwórca doskonały, który stworzył doskonały świat?
 • Tak, istnieje doskonały świat duchowy zwany Królestwem Bożym, Niebem itp.
 • Dlaczego doskonały Bóg dopuścił, aby ludzie zniszczyli ten doskonały świat?
 • Wola doskonałego Boga jest doskonała, a jej realizacja nigdy nie może zostać przez nikogo naruszona. Doskonałego Bożego świata nikt nigdy nie zniszczył. Istnieje on, a w nim ci, którzy są jego mieszkańcami.

3. UDZIAŁ W KRÓLESTWIE BOŻYM

 • Kiedy człowiek może wstąpić do Nieba?
 • Człowiek może wstąpić do Nieba w każdej chwili, jednak dzieje się to nie po jego śmierci, ale za życia. Umarli nie mogą być uczestnikami Królestwa Bożego.
 • W jaki sposób człowiek może dostać się do tego duchowego Nieba?
 • Aby wejść do duchowego Nieba, człowiek musi się narodzić duchowo.
 • Jakie są warunki wejścia do duchowego Nieba?
 • Człowiek musi rozpoznać swoją odpowiedzialność za swoje decyzje.
 • Musi wiedzieć, że tak jak jego decyzje stwarzają świat cierpienia, w którym przebywa, tak i jego decyzje mogą zaprowadzić go do doskonałego świata stworzonego przez Boga.
 • Tego świata nie musi on już stwarzać, tak jak to zrobił ze światem, którego teraz doświadcza.
 • Doskonały świat czeka tylko na jego odpowiedzialne decyzje o wstąpieniu do Nieba.

Poprzedni

Źródło poznania

Następne

Narzędzia zmiany percepcji

 1. DEO

  Jak mówi Kurs:
  „- Ja jestem odpowiedzialny za to, co widzę.
  – Ja wybieram uczucia, których doświadczam i ja decyduję, jaki cel chciałbym osiągnąć.
  – I o wszystko, co zdaje mi się przydarzać, ja proszę i otrzymuję, jakiem poprosił.”

  Odpowiedzialność jest sprawiedliwośćią Prawa.
  I w użyciu Ducha Świętego ma zbawienną funkcję.
  🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *