1. NARZĘDZIA OŚWIECENIA

Uczeń dążący do oświecenia korzysta co najmniej z następujących narzędzi oświecenia:

 • Podręcznik Kursu Cudów
 • Nauczyciele Kursu Cudów
 • Duch święty prowadzący ucznia

2. ŚRODOWISKO OŚWIECENIA

Uczeń dążący do oświecenia przebywa w następującym środowisku oświecenia:

 • Święta chwila z Bogiem będąca czasem jego modlitwy
 • Grupa zaangażowanych uczniów będąca miejscem ich posilenia duchowego
 • Okoliczności życia będące materiałem ćwiczeniowym ucznia

3. ĆWICZENIA OŚWIECENIA

Uczeń dążący do oświecenia zaangażowany jest w następujące ćwiczenia oświecenia:

 • Studiowanie Kursu Cudów
 • Przerabianie Ćwiczeń Kursu Cudów
 • Modlitwa, w której zastosowuje teorię w praktyce modlitewnej
 • Posłuszeństwo Duchowi Świętemu, polegające na zastosowaniu nauk w praktyce życiowej
 • Dzielenie się otrzymanymi darami z innymi
 • Zaangażowane uczestnictwo w zajęciach grupy uczniów

4. STOPNIE ŚWIĘTEJ CHWILI

Uczeń modli się sercem stosując następujące stopnie świętej chwili:

 • Relaksacja (rozluźnienie umysłu)
 • Koncentracja (skupienie umysłu)
 • Aktualizacja (skupienie na aktualnej chwili)
 • Lokalizacja (skupienie na lokalnym miejscu)
 • Medytacja (skupienie na przedmiocie rozpoznania)
 • Kontemplacja (skupienie na rozpoznaniu przedmiotu)

5. FORMY ZAANGAŻOWANIA GRUPOWEGO

Uczniowie spotykając się w grupie decydują się na zaangażowanie w jej działaniach:

 • Wykład
 • Świadectwo
 • Stawianie kwestii
 • Dyskusja
 • Święta chwila w grupie
 • Rozmowa nauczycielem