1. Sprawa dotyczy życia duchowego, a nie materialnego. Wniosek: Nie działają tu prawa znane ze świata materialnego.
 2. To, że większość ludzi podziela jakiś pogląd, nie może być argumentem za poprawnością tego poglądu. Np. Ilość głosujących na Hitlera była b. duża, oni właśnie się pomylili.
 3. Oczywistość, podobnie, nie jest argumentem. Np. oczywistą rzeczą jest obracanie się Słońca wokół Ziemi. To jest zdrowy , chłopski, rozsądek.
 4. Przekonanie o atrakcyjności i wartościach tkwiących w tym ziemskim świecie jest przeszkodą uniemożliwiającą poznanie królestwa Bożego.
 5. Rozbieżność poglądów ludzi, prawie na każdy temat, świadczy właśnie o tym, że ludzie z zasady nie posiadają umiejętności poprawnego widzenia.
 6. Ponieważ świat, jaki postrzegasz, jest właśnie odbiciem zwierciadlanym twojego umysłu, to wszystko, co w nim widzisz, możesz zmienić. Wystarczy tylko zmienić zawartość swojego umysłu. To jest prawo odzwierciedlenia.
 7. Argumenty – kryteria rozpoznania niedojrzałości ucznia: 1) kryterium ostateczne: posiadanie ciała i nierozpoznanie swej zbawczej misji; 2) kryterium zwierciadlane: widzenie świata jako niedoskonałego. Bóg widzi świat jako doskonały, gdyż jest doskonały. To także umożliwia monitorowanie umysłu.
 8. Czy rzeczywistość należy zmienić? Nie. Zmienić należy tylko naszą percepcję, gdyż nie widzimy rzeczywistości wcale. Należy to umieć odróżnić od fałszowania sytuacji przez udawanie, że nie istnieje błąd, i podkreślania iluzorycznego dobra.
 9. Królestwo Jezusa „nie jest z tego świata” (zjawisk). Istnieją dwa światy: 1) duchowy – królestwo Boże 2) materialny – zmysłowy, cielesny, zjawiskowy
 10. 10.  Istotą zbawienia jest nowe narodzenie. To zaś oznacza zmianie tożsamości. To, z czym się teraz utożsamiasz nie jest prawdą.
 11. Celem ewangelisty nie jest opowiadanie, co nas może spotkać po śmierci. Celem jest przekazanie instrukcji, jak możesz doświadczyć rzeczywistości TERAZ.
 12. Jak naprawić metodą duchowa coś materialnego? Należy przełączyć się na widzenie w tym ducha – nowe widzenie. Tę wadliwą rzecz uznać, zgodnie z prawdą, za nieistniejącą. Przyjąć idealną rzeczywistość stojącą z tyłu, za złudzeniem.
 13. Istnieją trzy sposoby patrzenia: 1) statystyczny – wielu dotąd umarło – ergo: wszyscy muszą umrzeć. To utrwala błąd. 2) eksceptyczny – Kowalski umarł, Jezus zmartwychwstał, on wygiął łyżeczkę (NLP). 3) duchowy – nie ma śmierci.
 14. Przykłady zawodzenia nas przez zmysły (jaki stąd wynika wniosek?): załamanie obrazu nogi w wodzie, stara czy młoda kobieta (złudzenie), mały człowiek (z daleka), drganie obrazu, woda na pustyni, Słońce wokół Ziemi, efekt Dopplera, epicykle planet, słoń i 4 ślepców; reszta w Wikipedii i Gogle: „złudzenia”
 15. Percepcja to sposób reagowania na to, co mamy przed oczami. Rozróżniamy: 1) postrzeganie – lęk, gniew, zazdrość, atak… 2) poznanie – miłość, pokój, radość