Blog Studenta "Kursu cudów"

Cztery prawa percepcji

1.  PRAWO WIDZENIA RZECZYWISTEJ DOSKONAŁOŚCI

Ludzie postrzegający zjawiska przy pomocy zmysłów ciała twierdzą, że:
Postrzegany
przez ludzi świat jawi się jako niedoskonały,
a istoty w nim żyjące cierpią i umierają!

Jednak ludzie widzący rzeczywistość w stanie iluminacji zapewniają, że:
Stworzony przez Boga świat jest doskonały i niczym nieskażony,
a przebywające w nim istoty nie doświadczają ani cierpienia, ani śmierci.

Jak można wyjaśnić tę rozbieżność między postrzeganiem a widzeniem?

2. PRAWO POSTRZEGANIA ZŁUDNEGO ODDZIELENIA

Ludzie cierpiący i umierający sądzą, że widzą rzeczywistość,
choć w istocie postrzegane przez nich zjawiska nie są rzeczywiste.

Przyjmowanie złudzeń za rzeczywistość stanowi konsekwencję decyzji, którą ludzie podjęli u zarania.

Ta szkodliwa decyzja wytworzyła na ekranie ludzkiego umysłu projekcję,
w której człowiek widzi siebie jako cierpiące i śmiertelne ego,
umieszczone w czasie i przestrzeni, oddzielone od wrogiego mu świata.

Postrzegany przez ludzi świat cierpienia nie został stworzony przez Boga.
Jak można pozbyć się tych złudzeń a zobaczyć rzeczywistość?

3. PRAWO ILUMINACJI ODSŁANIAJĄCEJ RZECZYWISTOŚĆ

Widzenie rzeczywistości osiągamy na drodze iluminacji.
Uleganie złudzeniu w żadnym stopniu nie wpłynęło na stan rzeczywistości.
Zmiana jakości życia człowieka nie wymaga starań nad zmianą jego okoliczności,
a jedynie zamiany postrzegania na widzenie w doświadczeniu iluminacji.

Co można zrobić, aby doświadczyć iluminacji?

4. PRAWO KONSEKWENTNEJ DECYZJI

Aby doświadczyć iluminacji, podjąć powinniśmy decyzję wyrażającą naszą wolę poznania rzeczywistości wraz z gotowością przyjęcia konsekwencji tej decyzji. To jest pierwszy krok na ścieżce wiodącej ku iluminacji.

Ponieważ umysł jest jedynym przedmiotem naszego poznania,
a także jest on jedynym narzędziem poznania siebie samego,
to ścieżką wiodącą ku iluminacji jest praca nad doskonaleniem umysłu.

Pomocą na ścieżce doskonalenia umysłu są:

 • lekcje i podręcznik Kursu cudów,
 • nauczyciele Kursu cudów oraz wspólnota zaangażowanych uczniów,
 • Duch Święty oraz okoliczności życia będące materiałem ćwiczeniowym ucznia.

Poznanie rzeczywistości uważać należy za najważniejszą w życiu sprawę,
gdyż iluminacja prowadzi do rozwiązania wszystkich problemów życia człowieka.
Zgodnie z wypowiedzią Jezusa: „Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”.

Poprzedni

Argumenty za Kursem

Następne

Źródło poznania

 1. Spin0za

  Zgadzam się 🙂
  Co do poglądów naukowo materialistycznych, to ich wyznawcy nie zdają sobie sprawy, że jest to zwykła religia monistyczna, polegająca na wierze wyłącznie w materię. Nie uznająca istnienie ducha.

  Moje poglądy są raczej neospinozjańskie.
  Wg mnie, Wszechświat tworzy Trójca złożona z Informacji (biblijne Słowo=Ojciec), Materii (Syn Boga) i Energii (Duch). Te trzy elementy są jednością, przenikają się. Osobowy bóg raczej nie istnieje (a szkoda).

  Pozdrawiam
  (nawiasem pisząc, słowo pozdrawiam było zaklęciem używanym dawniej do odczyniania zła)

 2. Tak, zgadzam się, zacząć trzeba od zdefiniowania pojęć. Trzeba jednak pamiętać, że pojęcia te są po pierwsze tylko metaforami (symbolami), a po drugie – ich zastosowanie poprawne jest w ramach konkretnego systemu (mitologii).

  Ty w swojej wypowiedzi mówisz np. o śmierci jako niezbędnej dla gatunków istot. To jest prawda w ramach materialistycznej mitologii, gdzie śmierć jest w sposób naturalny związana z „życiem” poprzez zaprzeczenie.

  Jednak w ramach mitologii duchowej, śmierć nie istnieje, gdyż zamieszkujące Niebo duchy są po prostu (!) nieśmiertelne. To jest takie proste.

  Każdy system matematyczny wywodzi się z aksjomatów (Ty, jako Spinoza, dobrze to na pewno wiesz), których się nie dowodzi. Przyjmuje się je jako pewniki. Dopiero inne twierdzenia opierają się na nich.

  Podobnie jest i w Kursie cudów. Autor Kursu, który poznał Rzeczywistość, przekazał nam ideę o nieśmiertelności ducha jako aksjomat. Kto mu ufa, ten akceptuje ten aksjomat i ma szansę samodzielnego poznania kolejnych twierdzeń. Ten, kto tego nie akceptuje, należy zapewne do innego systemu mitologicznego (najczęściej w dzisiejszych czasach – naukowo-materialistycznego).

  Podobnie jest z cierpieniem. W Niebie jest ono niepotrzebne nikomu do niczego. Pozdrawiam 🙂

 3. Spin0za

  Trzeba by zdefiniować co to jest świadomość, prawda, rzeczywistość, postrzeganie itd. Niestety definicji będzie wiele, czyli tak jakby ich nie było.
  KC tego też niczego jednoznacznie nie definiuje.
  Weźmy np. ból fizyczny. Dla większości ludzi jest on cierpieniem i złem. A przecież ból jest największym przyjacielem człowieka.
  Śmierć- największe zło tego świata, jest przecież niezbędna dla gatunków rozmnażających się na drodze płciowej. Itd.

  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *