Będąc Synem Boga posiadasz Jego naturę. Nie różni się ona od Jego natury w żaden sposób.  On stworzył ciebie według Swej natury. Ty zaś przyjąłeś to jako niepodważalny fakt. Twoja Tożsamość pochodząca od Boga nigdy nie uległa zepsuciu ani skażeniu. Wciąż pozostaje nienaruszona. Oczekuje jedynie na Twoje odkrycie. W uświadomieniu sobie tego faktu pomaga sam Ojciec. Zwracaj się więc do Niego w modlitwie wiary, gdyż modlitwa jest skuteczna.
Poniższa modlitwa oparta jest na treści Lekcji 224.

Boże jesteś moim Ojcem

W Tobie
Moja prawdziwa Tożsamość jest tak bezpieczna
Tak wzniosła, bezgrzeszna, wspaniała i wielka
Pełna dobroci i wolna od winy
Że Niebiosa pilnują, by dać Jej światło

Ona również oświetla ten świat
Ona jest darem, który dałeś mi Ty
A który ja również daję światu

Tylko Ona jest darem, który może
Być dawany i otrzymywany
Jedynie moja prawdziwa Tożsamość
Jest rzeczywistością
Ona jest końcem iluzji
Ona jest prawdą

Ojcze, wciąż znasz moje Imię
Ja Je zapomniałem i nie wiem
Gdzie idę, kim jestem i co czynię
Przypomnij mi o tym teraz mój Ojcze
Ponieważ jestem już znużony światem
Który widzę

Ujawnij, co chciałbyś
Bym widział w zamian