Kroczący ścieżką duchową zainteresowani są sposobem działania Ducha. Bez zrozumienia jego działania nie sposób robić jakiekolwiek postępy. Porównałem informacje zawarte w dobrych źródłach z moimi doświadczeniami i w konsekwencji przedstawił mi się następujący obraz:

  1. Duch Święty działa w sposób samodzielny i tajemniczy.
  2. Mimo swej samodzielności bierze on pod uwagę intencje człowieka (zbiornik karmy) i działa zgodnie z nimi.
  3. Intencje człowieka są pozornie tylko ukryte. Wiążą się z jego zainteresowaniami, fascynacjami, lekturami, pragnieniami itp.
  4. Dobrze jest to interpretować tak, że działania Ducha mają na celu pokazanie człowiekowi tego, co NAPRAWDĘ jest jego planem. Taka postawa umożliwia zakończenie przypisywania winy za swój los „całemu światu” i wprowadzenie korekty do okoliczności swego życia.

Biblia i książki Castanedy dobrze ilustrują świadomą współpracę Jezusa i don Juana z Duchem, Nisargadatta syntetycznie to wyjaśnia, a Kurs Cudów uczy jak prowadzić życie zgodne z Duchem.