Oto trzy fundamentalne cechy ucznia, który podąża duchową ścieżką:

  1. Wierzy, że już znajduje się w Niebie.
  2. Działa tak, jakby jeszcze w nim się nie znajdował.
  3. Celem jego działania jest gromadzenie niedziałania.

Komentarz

  1. Każdy człowiek znajduje się w Niebie, tyle tylko, że nie uświadamia sobie tego. Uczeń podobnie. Jego wiara jest wskazówką pokazującą mu kierunek poszukiwań.
  2. Ponieważ nie uświadamia sobie swej pozycji – używa narzędzi, które udoskonalą jego percepcję do tego stopnia, że zastąpiona ona zostanie przez światło poznania (Rzeczywistości).
  3. Skoro prawdziwy stan każdego polega na przebywaniu poza czasem i przestrzenią w szczęściu Pełni, to nie ma tu żadnej potrzeby na działanie. Uczeń spędza więc dużo swego czasu na niedziałaniu (święta chwila), aby doświadczyć siebie samego takim, jakim w rzeczywistości jest.