„Modlitwa jest najwspanialszym darem, jakim Bóg pobłogosławił Swojego Syna w jego stworzeniu. Była ona wówczas tym, czym ma się stać – jednym głosem dzielonym przez Stwórcę i stworzenie, pieśnią śpiewaną przez Syna jego Ojcu, Który odwzajemnia Synowi ofiarowane Mu przez nią podziękowania

… Nieskończona jest harmonia i również nieskończona jest radosna zgodność Miłości, którą dają Oni Sobie wzajemnie na zawsze.” (Pieśń Modlitwy 1,Wstęp)

Cud modlitwy, a w niej mojego zjednoczenia z Ojcem, wprowadza mnie w stan zachwytu i błogości. O cóż mam prosić, jeśli już wszystko Ojciec dał mnie i mym najbliższym? Ci najbliżsi to wszyscy, bez wyjątku. Są jednością ze mną w wiecznym świetle szczęśliwego uświadomienia Rzeczywistości. Dlatego modlę się do Ojca rozpoznając wyraźniej Jego stworzenie i dziękując Mu za to, czym mnie obdarzył. Tak o tym mówi Jezus we fragmencie Tekstu:

„Modlitwa jest sposobem proszenia o coś. Jest ona środkiem przekazu dla cudów. Jednak jedyną sensowną modlitwą jest modlitwa o przebaczenie, ponieważ ci, którym przebaczono, mają wszystko. Kiedy już przebaczenie zostało raz przyjęte, modlitwa w zwykłym sensie zupełnie traci swe znaczenie. Modlitwa o przebaczenie jest niczym więcej, jak prośbą o zdolność rozpoznania tego, co już masz.” (T3,5)

Napisałem ostatnio kilka modlitw. Starałem się przy tym zachować jak tylko to było możliwe najbardziej – ich zgodność z nauką Kursu. Udostępniam je tutaj w formie możliwej do szybkiego przejrzenia (html). Możesz je także pobrać w zakładce „Pobierz” w formacie pdf. Są tutaj: Pobierz modlitwy w formacie pdf

Oto wykaz modlitw:

  • Modlitwa przebaczenia
  • Modlitwa dziękczynienia
  • Modlitwa ku rozpoznaniu prawdziwej tożsamości
  • Modlitwa ku rozpoznaniu trwania poza czasem
  • Modlitwa ku rozpoznaniu jedni syna Bożego

A to same modlitwy:

MODLITWA PRZEBACZENIA

Kłaniam się przed Tobą Ojcze
I wyznaję, że pragnę rozpoznać
Nieprzemijającą świętość i doskonałość Twojego Stworzenia
Z którym pozostaję wciąż w doskonałej jedności
Uznaję swoje zmysły za narzędzie,
Któremu bezkrytycznie zaufałem
I przebaczam wszystkie pozorne wady
Postrzeganego przeze mnie świata oraz moich sióstr i braci

Przebaczam swoim rodzicom
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam swoim dzieciom
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam swojemu rodzeństwu
i rozpoznaję w nim Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam swoim dziadkom
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam swojemu małżonkowi
i rozpoznaję w nim Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam swoim przyjaciołom i wrogom
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam swoim kolegom i koleżankom
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam swoim znajomym
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam swoim nauczycielom
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam swoim koleżankom i kolegom ze szkoły
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam swoim przełożonym i podwładnym
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam swoim koleżankom i kolegom z pracy
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość

Przebaczam swoim sąsiadom
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam mijanym na ulicy ludziom
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam ludziom poznawanym w mediach
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam wszystkim, których widzę i o których słyszę
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam inaczej niż ja postępującym
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam inaczej niż ja myślącym
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam inaczej niż ja czującym
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam inaczej niż ja żyjącym
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam wszelkim wydarzeniom świata
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam wszelkim procesom na świecie
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam wszystkim istotom na niebie i ziemi
i rozpoznaję w nich Twoją Doskonałość oraz Świętość
Przebaczam sobie samemu
i rozpoznaję w sobie Twoją Doskonałość oraz Świętość
Rezygnuję z osądzania Twego, Ojcze, Stworzenia
I umacniania błędów mylnego postrzegania
Postanawiam w każdej chwili przebaczać wszystkim i wszystkiemu
I rozpoznawać w tym Twoją Doskonałość oraz Świętość

Dzięki Ci składam, Ojcze Doskonały i Święty
Że z Twojej pełni czerpie całe Twoje Stworzenie
Oraz że Twoja niewzruszona Wola
Utrzymuje to, co stworzyłeś
W nieustającej Doskonałości i Świętości

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

Dziękuję Ci Ojcze
Za Twoją wieczną gotowość
Do przyjęcia mnie na powrót
Do Swego świętego domu

Dziękuję Ci Jezusie
Za Twoją niezłomną służbę
Aby mnie prowadzić ścieżką
Do naszego wspólnego Ojca

Dziękuję Ci Duchu Święty
Za Twoje nieustanne wspieranie mnie
W podejmowaniu przeze mnie
Najlepszych życiowych decyzji

Ojcze, oddaję Ci cześć i składam dzięki za to
Że nie stworzyłeś świata bez znaczenia
Ale dałeś mi możliwość rozpoznania Cię
We wszystkim, co widzę

Ojcze, oddaję Ci cześć i składam dzięki za to
Że jesteś we wszystkim, co widzę
Gdyż znajdujesz się
W moim umyśle
Ojcze, oddaję Ci cześć i składam dzięki za to
Że idziesz ze mną wszędzie
I dokądkolwiek idę
Jesteś moją siłą

Ojcze, oddaję Ci cześć i składam dzięki za to
Że jesteś moim źródłem
A widzenie moje zawdzięczam
Twemu światłu we mnie

Ojcze, oddaję Ci cześć i składam dzięki za to
Że dałeś mi rozpoznać
Iż jesteś Umysłem
Którym mam możliwość myśleć

Ojcze, oddaję Ci cześć i składam dzięki za to
Że dałeś mi rozpoznać
Iż jesteś Miłością
W której mogę przebaczać

Ojcze, oddaję Ci cześć i składam dzięki za to
Że dałeś mi rozpoznać
Iż jesteś Siłą
Której w pełni mogę ufać

Ojcze, oddaję Ci cześć i składam dzięki za to
Że dałeś mi rozpoznać
Iż w Twej obecności
Lęk jest nieuzasadniony

Ojcze, oddaję Ci cześć i składam dzięki za to
Że dałeś mi rozpoznać
Iż Głos Twojego Ducha
Mówi do mnie cały dzień

Ojcze, oddaję Ci cześć i składam dzięki za to
Że dałeś mi rozpoznać
Iż będąc Miłością
Jesteś także szczęściem

Ojcze, oddaję Ci cześć i składam dzięki za to
Że dałeś mi rozpoznać
Iż Twój Pokój i Twoja Radość
Do mnie należą na zawsze
***
Jezusie, szanuję i kocham Cię za Twoje oddanie
I uczynienie z siebie mostu
Którym płyną objawienia z wysokości
I Którym podążamy wzwyż

Ojcze, wielbię Cię za Twoje Istnienie
W doskonałej i świętej Ojczyźnie
Pełnej światła, pokoju i szczęścia
Gdzie panuje niezmienna miłość

MODLITWA KU ROZPOZNANIU
PRAWDZIWEJ TOŻSAMOŚCI

Pochylam się przed Tobą Ojcze
Który stworzyłeś doskonałego Syna Bożego
I w modlitwie ufności wyrażam pragnienie
Rozpoznania swojej Jedni z Nim oraz z Tobą
Modlę się z ufnością o rozpoznanie prawdy
Pozostawania z Tobą w jedności od wieków na wieki
Modlę się z ufnością o rozpoznanie prawdy
Życia w doskonałej jedności z mymi siostrami i braćmi
Modlę się z ufnością o rozpoznanie prawdy
Bycia częścią Twego Świętego Umysłu
Modlę się z ufnością o rozpoznanie prawdy
Swojej świętości, która ogarnia wszystko, co widzę
Modlę się z ufnością o rozpoznanie prawdy
Błogosławienia swą obecnością całego świata
Modlę się z ufnością o rozpoznanie prawdy
Wszechmocy swojej doskonałości i świętości
Modlę się z ufnością o rozpoznanie prawdy
Twego światła, radości i pokoju, które zawsze mieszkają we mnie
Modlę się z ufnością o rozpoznanie prawdy
Bycia nieustannie błogosławionym Twym Synem
Modlę się z ufnością o rozpoznanie prawdy
Podtrzymywania mnie we wszystkim przez Twą Miłość
Modlę się z ufnością o rozpoznanie prawdy
Bycia takim, jakim stworzyłeś mnie w wieczności
Modlę się z ufnością o rozpoznanie prawdy
Spoczywania na zawsze w spokoju Twojej Obecności
Modlę się z ufnością o rozpoznanie prawdy
Swej duchowej tożsamości, poza materią, chorobami i śmiercią
Dzięki Ci składam, mój drogi Ojcze
Za pewność rozpoznania wyzwalającej prawdy
Pozostawania już tutaj i teraz w Twoim doskonałym domu
Pragnę umilknąć i usłyszeć prawdę Twojego Głosu

MODLITWA KU ROZPOZNANIU
TRWANIA POZA CZASEM

Ojcze przebywający w pozaczasowej wieczności!
Z radością zwracam się do Ciebie
Wyznając, że popadłem w złudne przekonanie
Przebywania w zmiennym świecie czasu
Ty, który nie znasz narodzin i śmierci
Takim samym uczyniłeś przecież i mnie
Abym doświadczał ponadczasowej miłości
Łączącej Ciebie i mnie jako Syna Twojego
Wspominając swoje dzieciństwo i młodość
Rozpoznaję w nich jedynie nieistniejącą już przeszłość
Wspominając wszystkie swoje dawne przeżycia
Rozpoznaję w nich jedynie nieistniejącą już przeszłość
Wspominając ubiegłe lata i miesiące
Rozpoznaję w nich jedynie nieistniejącą już przeszłość
Wspominając ubiegłe tygodnie i dni
Rozpoznaję w nich jedynie nieistniejącą już przeszłość
Wspominając ubiegłe godziny, minuty i sekundy
Rozpoznaję w nich jedynie nieistniejącą już przeszłość
Wyobrażając sobie to, co wydaje się być przede mną
Rozpoznaję w tym jedynie nieistniejącą jeszcze przyszłość
Szukałem Ciebie, Ojcze, w przeszłości i nie znalazłem
Szukałem Ciebie w przyszłości i także nie znalazłem
Gdzież mógłbym Cię odnaleźć?

***
Skupiam się na tej chwili, która trwa niezmiennie
I to właśnie w niej mam nadzieję znaleźć
Poznanie Twojej Świętej Obecności
Jestem tutaj i teraz przed Tobą
I będę tak trwał nieporuszenie
Gdyż poza pamięcią i wyobraźnią znalazłem wejście
Do Twej wiecznej teraźniejszości
Tutaj i teraz milkną moje myśli i uczucia
Tutaj i teraz pojawia się spokój i światło
Tutaj i teraz znika wina, grzech, choroba i śmierć
Tutaj i teraz jestem z Tobą jedno
Rozpoznaję, że tutaj i teraz jestem poza czasem w Tobie

MODLITWA KU ROZPOZNANIU
JEDNI SYNA BOŻEGO

Wywyższam Cię Ojcze
Który stworzyłeś jedynego Syna Swojego
W którym wszystko na zawsze w jedności istnieje
Nie tracąc swej świętej i doskonałej tożsamości

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z moimi dziadkami i rodzicami
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z moimi siostrami i braćmi
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z moimi dziećmi i małżonkiem
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z moimi kolegami ze szkoły i z pracy
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z moimi przełożonymi i podwładnymi
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z moimi sąsiadami i znajomymi
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z moimi przyjaciółmi i wrogami
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z ludźmi na ulicy i pozostającymi w domach
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z widzianymi w mediach ludźmi
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z wszystkimi, których widzę i o których słyszę
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z wszystkimi inaczej niż ja myślącymi
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z wszystkimi inaczej niż ja postępującymi
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z wszystkimi inaczej niż ja czującymi i żyjącymi
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Ze wszystkim, co mnie otacza z bliska i z daleka
I wiem, że znajduje się teraz i tutaj we mnie

Z radością rozpoznaję swą aktualną jedność
Z pozornie oddzielonymi od Boga ludźmi
I wiem, że znajdują się teraz i tutaj we mnie

***
Rozpoznaję, że tak jak ja, wszystko
Znajdując się teraz i tutaj we mnie
Zjednoczone w Jedni Ojca i Syna
Poza czasem i przestrzenią
Jest od zawsze i na zawsze

Poza winą, grzechem, chorobą i śmiercią
Doświadczając w przebudzonej rzeczywistości
Twórczej i niezmiennej mocy miłosnej radości