Pięć praw postrzegania

czyli jak wejść do Królestwa Bożego?

1. Wszyscy ludzie żyją w idealnym świecie, gdzie nie ma cierpienia, chorób, starości i śmierci. Ten świat jest rzeczywisty.

Dlaczego jednak ludzie nie doświadczają tego faktu?

2. Przeciętny człowiek nie postrzega istniejącego idealnego świata z powodu zakłócenia, jakie ma miejsce w procesie postrzegania otoczenia. Zamiast niego widzi iluzoryczny nierzeczywisty świat, widniejący na zasłonie zakrywającej wewnętrzne oczy człowieka.

Jak można zobaczyć idealny i rzeczywisty świat?

3. Idealny rzeczywisty świat dostrzec może ten, kto usunął ze swych wewnętrznych oczu zasłonę, na której widnieje obraz widzianego przez niego iluzorycznego, niedoskonałego i nierzeczywistego świata.

Jak można usunąć zasłonę uniemożliwiającą widzenie rzeczywistego świata?

4. Wewnętrzna zasłonę usunąć można przez decyzje przebaczenia – skierowaną do wszystkich zjawisk świata, a w szczególności do ludzi.

Na czym polega przebaczenie i czym ono skutkuje?

5. Przebaczenie polega na rezygnacji z oceniania zjawisk i ludzi oraz na zdecydowaniu się na dostrzeżenie w nich idealnych stworzeń Bożych. Takie decyzje prowadzą do otwarcia oka wewnętrznego, a zatem do ujrzenia rzeczywistego świata. To jest równoznaczne z wejściem do Królestwa Bożego.

W tym Królestwie nie ma żadnych problemów, lęku, smutku, chorób, cierpienia, jakichkolwiek braków oraz śmierci. Tu doświadczamy pokoju, radości, miłości oraz całkowitego zaspokojenia.

Czy chcesz wejść do Królestwa Bożego?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*