czyli jak wejść do Królestwa Bożego?

1. Wszyscy ludzie żyją w idealnym świecie, gdzie nie ma cierpienia, chorób, starości i śmierci. Ten świat jest rzeczywisty.

Dlaczego jednak ludzie nie doświadczają tego faktu?

2. Przeciętny człowiek nie postrzega istniejącego idealnego świata z powodu zakłócenia, jakie ma miejsce w procesie postrzegania otoczenia. Zamiast niego widzi iluzoryczny nierzeczywisty świat, widniejący na zasłonie zakrywającej wewnętrzne oczy człowieka.

Jak można zobaczyć idealny i rzeczywisty świat?

3. Idealny rzeczywisty świat dostrzec może ten, kto usunął ze swych wewnętrznych oczu zasłonę, na której widnieje obraz widzianego przez niego iluzorycznego, niedoskonałego i nierzeczywistego świata.

Jak można usunąć zasłonę uniemożliwiającą widzenie rzeczywistego świata?

4. Wewnętrzna zasłonę usunąć można przez decyzje przebaczenia – skierowaną do wszystkich zjawisk świata, a w szczególności do ludzi.

Na czym polega przebaczenie i czym ono skutkuje?

5. Przebaczenie polega na rezygnacji z oceniania zjawisk i ludzi oraz na zdecydowaniu się na dostrzeżenie w nich idealnych stworzeń Bożych. Takie decyzje prowadzą do otwarcia oka wewnętrznego, a zatem do ujrzenia rzeczywistego świata. To jest równoznaczne z wejściem do Królestwa Bożego.

W tym Królestwie nie ma żadnych problemów, lęku, smutku, chorób, cierpienia, jakichkolwiek braków oraz śmierci. Tu doświadczamy pokoju, radości, miłości oraz całkowitego zaspokojenia.

Czy chcesz wejść do Królestwa Bożego?