1. NARZĘDZIA OŚWIECENIA

Uczeń dążący do oświecenia korzysta co najmniej z następujących narzędzi oświecenia: