Blog Studenta "Kursu cudów"

Tag: modlitwa Strona 2 z 3

Westchnienie usuwające problemy

obloczekCzy może masz jakieś problemy? Jeśli odpowiesz na to pytanie twierdząco i pragniesz, aby zniknęły, to możesz skorzystać z przedstawionej tu, skutecznej instrukcji ich usuwania. Po pierwsze weź kartkę i coś do pisania. Wypisz na niej listę aktualnych problemów oraz listę znajomych ci osób, które mają problemy. Ponieważ, jak zapewne wiesz, osoby te stanowią jedność z tobą, więc ich problemy są także twoimi problemami. Ponadto dopisz jeszcze na kartce pozycję treści „wszystkie problemy świata”, a lista będzie kompletna.

Muszę miłość odwzajemnić

Powiedzieć by można, że intelektualne rozważania mogą lecz nie muszą zbliżać nas do prawdy. Iluż filozofów jej pragnęło i nie nasycili się! A jednak rozważanie z otwartością serca – słów Brata, który idzie ścieżką daleko przed nami, z pewnością jest potężnym motorem ku prawdzie. Podkreślić trzeba – warunkiem jest otwartość naszego serca. Innym wielkim żaglem, który możemy rozstawić na prowadzące nas wiatry Ducha, jest modlitwa. Subtelna, miłosna kontemplacja wypływająca z głębi serca jednoczy nas z Ojcem natychmiast. Czy korzystasz także i z tej możliwości, do której zachęca nas Kurs?

Boże jesteś moim Ojcem

Będąc Synem Boga posiadasz Jego naturę. Nie różni się ona od Jego natury w żaden sposób.  On stworzył ciebie według Swej natury. Ty zaś przyjąłeś to jako niepodważalny fakt. Twoja Tożsamość pochodząca od Boga nigdy nie uległa zepsuciu ani skażeniu. Wciąż pozostaje nienaruszona. Oczekuje jedynie na Twoje odkrycie. W uświadomieniu sobie tego faktu pomaga sam Ojciec. Zwracaj się więc do Niego w modlitwie wiary, gdyż modlitwa jest skuteczna.

Pokój mojemu umysłowi

Pokój umysłu jest koniecznym warunkiem rozpoznania, że miłujący nas Bóg mieszka w głębi naszego serca. Dlatego też ci, którzy pragną Go poznać, w ciszy oczekują Jego Głosu.

Modlitwa świętej chwili

Z treści Kursu wynika, że wolą Bożą jest abyśmy osiągnęli pełnię poznania, które jest cechą Królestwa (T8,1,1). Jednak naszą motywacją na drodze powinien być pokój, a nie samo poznanie. Dlaczego?  Gdyż dopiero pokój stanowi odpowiedni warunek pojawienia się poznania. To właśnie pokój, który pojawia się w teraźniejszej, świętej chwili, daje miejsce Duchowi przynoszącemu poznanie. Jak otrzymać taki pokój? (foto sistersofthegoodshepherd.com)

Przeszkody w treningu umysłu

Każdy postępujący ścieżką duchową napotyka przeszkody, które pojawiają się zarówno „na zewnątrz” (tj. w okolicznościach jego życia, które jak wiadomo pochodzą z umysłu), jak i w jego umyśle, gdy tylko przystępuje do medytacji (np. nad treścią Kursu cudów) lub kontemplacji (pozostawania w Świętej Obecności). Kurs cudów poleca nam oddać je w ręce Ducha Świętego oraz ich rozpoznanie. To pomoże nam w uniknięciu błędów w procesie treningu umysłu.

Modlitwa odzwierciedlenia świętości

Wiemy dobrze, iż intelektualna znajomość Kursu cudów nie jest wystarczającym czynnikiem naszego wyzwolenia z iluzji. Owszem, jego codzienne studiowanie jest niezbędne, jego znajomość jest cenna, ale za tym wszystkim musi iść jego zastosowanie w naszej codzienności. Lektura Kursu ma bowiem przekształcić nie tylko „powierzchnię” naszego mózgu, ale samo centrum naszego serca. Może się to wykonać dzięki szczeremu oddaniu wszystkich jego władz w ręce Ducha Świętego. Dlatego lektura Kursu powinna być raczej modlitwą płynącą z naszej głębi, natchnionej przez Ducha, który zna prawdę.

Modlitwa ufna czy natrętna?

W Nowym Testamencie znajdujemy przypowieść o modlitwie, którą ewangelista Łukasz przypisuje Jezusowi. Zwykle traktuje się ją jako przypowieść mającą na celu pokazać nam moc i niezawodność modlitwy. Ale jest w niej także druga warstwa, związana z magią. Tej warstwie właśnie krótko się poniżej przyjrzymy. Mowa o dwóch rodzajach modlitwy – modlitwie ufnej i modlitwie natrętnej.

Modlitwa jest najwspanialszym darem

„Modlitwa jest najwspanialszym darem, jakim Bóg pobłogosławił Swojego Syna w jego stworzeniu. Była ona wówczas tym, czym ma się stać – jednym głosem dzielonym przez Stwórcę i stworzenie, pieśnią śpiewaną przez Syna jego Ojcu, Który odwzajemnia Synowi ofiarowane Mu przez nią podziękowania

Modlitwy i piosenki

W zakładce „Pobierz” pojawiły się nowości. Można pobrać teksty modlitw napisanych na podstawie treści Kursu cudów. Można także spróbować napisać muzykę do słów piosenek wyrażających naukę Kursu. Zajrzyj i przeczytaj uzasadnienie do modlitw.

Strona 2 z 3