1. Jakość życia człowieka zależy wyłącznie od jakości świata, w którym przebywa człowiek. Istnieją bowiem dwa światy. Jeden z nich to świat, który postrzegają ludzie tego świata, drugi – to idealne Królestwo Boże.

2. Sposobem na to, aby poruszać się między tymi światami (przenosić się z jednego do drugiego), jest percepcja. Percepcja bowiem jest procesem charakteryzującym się cechami, których byśmy nie podejrzewali, a mianowicie percepcja złudnie sugeruje, że postrzegany przez nas świat:

  • jest jeden, choć naprawdę światów jest wiele (złudzenie unikalności świata),
  • jest rzeczywisty, choć w istocie jest iluzją (złudzenie rzeczywistości świata). To ten jedyny przez ludzi nie widziany świat jest rzeczywisty.
  • jest światem aktywnym wobec pasywnej percepcji (złudzenie pasywności percepcji). W istocie percepcja jest aktywnym sposobem wyboru postrzeganego świata, który to świat wcześniej postanowiono postrzegać. Tak więc percepcja jest aktywnym sposobem poruszania się pomiędzy światami (jest samochodem).

3. Nasze postanowienie (decyzja, „przyjęcie”) jest de facto przyczyną przebywania w postrzeganym świecie.

  • Decyzja jest kierownicą w samochodzie percepcji, zaś kierowcą jesteś ty sam.
  • To, że jesteśmy uzależnieni od okoliczności jest kolejnym złudzeniem (złudzenie panowania okoliczności).
  • Okoliczności można porównać do audycji radiowej, którą odbieramy po ustawieniu wskaźnika percepcji (decyzji).

4. Mając do dyspozycji pojazd percepcji oraz kierownicę decyzji, pozostaje nam tylko nauka użycia umysłu:

  • Opanować konserwację pojazdu percepcji (dyscyplina umysłu),
  • Nauczyć się prowadzić pojazd percepcji (umieć decydować),
  • Poznać mapę drogową sporządzona przez dobrych kartografów (widzących rzeczywistość),
  • Dokonać wyboru docelowego świata (czy zostajemy w aktualnym, czy postanawiamy udać się do Królestwa Bożego).