Definicja percepcji

Percepcja to organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania wrażeń.

(W. Kopaliński)

Istnieją dwa rodzaje struktur poznawczych:

–  Związana z wyobraźnią. Odbierane przez nią wrażenia zmysłowe zazwyczaj są deformowane przez nasze oczekiwania, potrzeby, uczucia i mechanizmy obronne, uruchamiane przez podświadomość.

–  Związana z inteligencją. Koryguje ona doznania zarejestrowane w naszej wyobraźni.

W praktyce okazuje się, że deformacja obrazu świata pod wpływem mechanizmów obronnych doprowadziła do daleko idącego niezrozumienia człowieka i świata.

Przedmioty i podmiot percepcji

 • Najogólniej ujmując percepcja odnosi podmiot do przedmiotów.
 • Znane są 3 przedmioty percepcji: jawa (z okolicznościami), sen płytki (ze snami), sen głęboki (bez snów).
 • Poznaniem przedmiotów percepcji zajmuje się przeciętny człowiek. Poznaniem podmiotu percepcji (tzn. rzeczywistością lub Bogiem) zajmuje się człowiek duchowy.
 • Tylko poznanie podmiotu percepcji ma wyzwalającą moc („Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”).

Percepcja okoliczności

 • Ukształtowały się dwa sposoby reagowania na postrzegane okoliczności: sposób cielesny oraz sposób duchowy.
 • Przedstawione cechy charakteryzują oba rodzaje postrzegania, ale i jakość okoliczności życia osoby tak postrzegającej świat.
Percepcja cielesnaPercepcja duchowa
lękpokój
smutekradość
stratazysk
zagrożeniebezpieczeństwo
chorobazdrowie
śmierćżycie
podleganie okolicznościom takim jak: rodzina, DNA, zdrowie, pieniądze, hormony, leki, stanowisko, pogoda, samopoczucie, czas, miejsce itd.wolność od okoliczności, panowanie nad nimi
oddzieleniezjednoczenie
widzenie świata na zewnątrz siebie, w opozycjiwidzenie świata w umyśle Boga, w połączeniu z sobą
wrogość/nienawiśćmiłość
wątpliwościpewność
bezradnośćsiła/możliwości wyboru
zmartwienieoptymizm
przygnębieniepogoda ducha
cierpieniezadowolenie
porażka/przegranazwycięstwo/wygrana
przymus/niewolawolność/swoboda
grzesznośćświętość
samotnośćtowarzystwo
biedabogactwo

Percepcja tożsamości

 • Zarówno percepcja cielesna jak i duchowa uzależnione są od tego, czy człowiek postrzegający utożsamia się z ciałem czy z duchem.
 • Kluczowe więc staje się pytanie: Kim jesteś, ciałem czy duchem? Od odpowiedzi na to pytanie zależy jakość twej interpretacji świata, a także jakość działania w świecie.
 • Zdecyduj się, kim jesteś! Od tego zależy, czy będziesz widział iluzję czy rzeczywistość.
 • Uważając się za ciało nie będziesz w stanie dostrzec rzeczywistości duchowej.
 • Rodząc się do świata duchowego, zobaczysz oba światy i ich wzajemny stosunek.
 • Czy jesteś zdeterminowany widzieć świat inaczej?

Drzewo percepcji

Kurs cudów wyprowadza nas z „postrzegania cielesnego” i prowadzi do „postrzegania duchowego”. Stąd sam Bóg przenosi nas do sfery „widzenia Rzeczywistości”.