Blog Studenta "Kursu cudów"

Kategoria: oświecenie

Symbol oświecenia

Poza ciałem, dalej niż słońce i gwiazdy, poza wszystkim co widzisz i co jest ci znane, jest ŁUK ZŁOTEGO ŚWIATŁA,

Urzeczywistnienie?

Choć pozornie mogłoby się wydawać, że kwestie słownikowe mają dla życia duchowego znaczenie drugorzędne, to tym razem z pewnością tak nie jest. To, o czym za chwilę powiem, jest najistotniejszym spostrzeżeniem z kategorii tych, które ukierunkowują człowieka na drodze do zbawienia.

Ujawnienie czystego umysłu

Jezus powiedział: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Czy w tej sytuacji nie jest dla nas rzeczą niezwykle interesującą zbadanie zjawisk zachodzących w chwili, gdy właśnie czysty umysł ujawnia się, czyli manifestuje swój stan? Praktykując Kurs Cudów dostrzegłem, że ujawnienie czystego umysłu może nastąpić conajmniej na trzy sposoby:

Rozpoznaj właściwy cel

Nie ulega wątpliwości, że ludzie na świecie prowadzą bardzo różnorodną działalność. Są wśród tacy, którzy nie zastanawiają się nad tym, jakie cele chcieliby osiągnąć, więc działają zupełnie spontanicznie. Nazwijmy ich „spontanicznymi”. Jedzą, śpią, pracują, odpoczywają itp. Są też i tacy, których działalność posiada bardziej uświadamiane i przemyślane cele.

Otwartość na oświecenie

Jeśli oświecenie jest rozpoznaniem rzeczywistości. to w dochodzeniu doń znaczenie mają następujące aspekty:

  1. Stopień wewnętrznego otwarcia („zdrowe oko”)