Jezus powiedział: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Czy w tej sytuacji nie jest dla nas rzeczą niezwykle interesującą zbadanie zjawisk zachodzących w chwili, gdy właśnie czysty umysł ujawnia się, czyli manifestuje swój stan? Praktykując Kurs Cudów dostrzegłem, że ujawnienie czystego umysłu może nastąpić conajmniej na trzy sposoby:

  1. Przez zdjęcie zasłony złudzeń. Są to nawyki, przywiązania, poglądy, napięcia emocjonalne etc. Uważa się, że lata medytacji oczyszczają umysł tak, iż w końcu jego czystość prześwieca przez cienki już woal zanieczyszczeń. Można tego tak doświadczać, ale jak każda percepcja, także i to jest złudzeniem przyciemniającym umysł. Ten sposób ujawnienia światła można nazwać ujawnieniem światła z głębi.
  2. Przez rozluźnienie medytacyjne powstaje spowolnienie procesu umysłowego, a w przerwach pomiędzy jego akcjami, w czasie bezruchu, czysty umysł odsłonięty jest całkowicie. To jest łatwy i dostępny prawie dla wszystkich sposób, ale umysł widać w nim jedynie w przerwach pomiędzy myślami. Te myśli są iluzjami, te przerwy także… Ten sposób ujawnienia światła można nazwać ujawnieniem światła w przerwie.
  3. Przez uznanie, że czysty umysł ujawniony jest zawsze, a jest to naturalny stan każdego człowieka w każdej chwili. To jest najwznioślejszy sposób ujawnienia się czystego umysłu. Uczy o nim Kurs Cudów. Nazwać możemy go ujawnieniem światła w rzeczywistości.

Ujawnienie czystego umysłu jest dostrzegane jako otwarcie się kanału komunikacji, za pośrednictwem którego Duch bez przerwy stwarza zaplanowane okoliczności. Wyjmuje ich plan ze zbiornika karmy i wzbudza roślinę, która natychmiast pojawia się przed oczami obserwatora.