Jak już mówiliśmy, zgodnie z nauką Kursu cudów, pierwsze oddzielenie polegało na pomyśleniu, „co byłoby, gdybyśmy żyli niezależnie od Boga”. Jednak wiemy dobrze, że żadna roślina nie może żyć bez źródła wody. Tak samo jest z Bogiem, który jest naszym Źródłem. A więc skoro istniejemy, to znaczy, że nie zostaliśmy oddzieleni od Boga.

Drugie pozorne oddzielenie

Po pierwszej myśli człowiek zastanowił się, kim właściwie jest. I tak powstała jego złudna tożsamość zwana dzisiaj „ego”. To wydarzenie nazywamy drugim pozornym oddzieleniem. (foto: quizexpo.com)

Lekarstwo przeciw złudzeniom

Dokładnie w tej samej chwili Bóg stworzył antidotum, aby dać człowiekowi możliwość odróżnienia prawdy od złudzeń. Nazywamy je Duchem Świętym. Od tej chwili, gdy decydujemy o czymkolwiek, mamy możliwość wyboru, czy słuchać słów złudnego ego, czy iść za głosem Ducha świętego. Z pewnością domyślamy się, który wybór jest korzystny dla nas i dla całego świata.