Tym drugim postem kontynuujemy naszą serię na temat przemiany percepcji wiodącej do głębokiego wglądu w naturę rzeczywistości zwanego poznaniem. Ostateczny efekt zapewni nam zarówno przyjęcie jak i pojęcie fundamentalnych idei Kursu cudów. Skutki oddzielenia od Boga doświadczane są na tym świecie w postaci utożsamianie się ludzi z ego i ze swym ciałem. Oddzielenie to wiedzie do dostrzegania innych ludzi jako odseparowanych od nas jednostek. Prowadzi do różnego rodzaju cierpień, chorób i w końcu do śmierci. Kurs mówi o czterech etapach oddzielenia. Tu zajmiemy się pierwszym z nich.

Pierwszy etap oddzielenia

Ponieważ doskonały Bóg stworzył swego jedynego i doskonałego Syna (ciebie i mnie jako jedno) w jedności z sobą samym, to w rzeczywistości istnieje tylko Jedno – On sam. Jednak w Synu pojawiła się myśl o tym, co byłoby, gdyby to on był swoim własnym stwórcą wyposażonym w oddzielną od Ojca wolę. Ta myśl nie miała mocy stwórczej i nie spowodowała rzeczywistego oddzielenia. Pojawiła się jedynie jako KONCEPCJA. Podobnie jak owoce na drzewie POZNANIA dobra i zła w ogrodzie Eden. Poprzez następne etapy tego POZORNEGO oddzielenia idea ta przedostała się do umysłów wszystkich współczesnych ludzi. Na koniec odpowiedzmy tylko, jak to było możliwe, że doskonały Syn pomyślał tę niedoskonałą myśl? (foto: visitvatican.info)

Jak doskonałe Źródło zrodziło niedoskonałą ideę oddzielenia?

Tu doszliśmy do ważnego miejsca naszej ścieżki duchowej. Tego rodzaju pytanie zadawali filozofowie w historii, a my musimy użyć je do utwierdzenia swej mocnej postawy. Po pierwsze, takie pozorne oddzielenie nie zaistniało jedynie w przeszłości. Ono pojawia się właśnie teraz w twoim umyśle. Po drugie: odpowiedz teraz na podobne pytanie – Dlaczego dwa razy dwa równa się pięć? Jaka jest twoja reakcja na to pytanie? Wyjaśniam – ostanie pytanie zawiera sugestię błędnej odpowiedzi. Dlatego ktoś, kto wie, jaka jest prawidłowa odpowiedź, zamiast odpowiedzieć na pytanie „dlaczego…”, wskaże na błąd zawarty w samym pytaniu. Odpowie na przykład: To nie prawda, co sugeruje to pytanie, dwa razy dwa jest cztery a nie pięć! Podobnie ma się rzecz z naszym pytaniem postawionym wyżej: „Jak doskonałe Źródło zrodziło niedoskonałą ideę oddzielenia?” Ktoś, kto ma wgląd, odpowie: „To nie jest prawda – doskonałe Źródło NIGDY NIE zrodziło niedoskonałej idei oddzielenia.” Ta idea nie posiada żadnego rzeczywistego istnienia, więc tym samym nie ma mocy, aby wywołać jakikolwiek rzeczywisty skutek.

Oddzielenie od Boga nigdy nie nastąpiło

Powyższe stwierdzenie jest ważnym dla naszego postępu duchowego stwierdzeniem. Przyjmijmy je i pojmijmy jego zasadność. Następne posty pokażą, jakie pozorne kolejne trzy oddzielenia zostały postrzeżone przez ludzi, którzy błędnie sądzą, że są oddzielni od Boga.