Kurs cudów często wspomina jedno z praw cudów, które polega na skracaniu czasu przez cuda. Jak to się dzieje? Jeśli masz być kanałem, przez który Bóg czyni cud, twoja percepcja ustanowiona w stanie pokoju i zgody na Wolę Boga zauważa, że ten właśnie cud już się wydarzył. Odpoczywasz na tej łące, bo Tym który działa jest sam Bóg. Nie mówisz Mu ani słowa o tym, czego się spodziewasz, bo Ojciec wie wszystko. I zanim zacząłeś się modlić, medytować lub kontemplować Miłość Boga, On już wysłuchał wszystko i spełnił. Bo On cię kocha, gdyż jest twoim Ojcem. Poniżej przykład modlitwy o zwycięstwo w symbolicznej wojnie.

Ta wojna już się skończyła

Bóg nie chciałby, aby Jego Syn prowadził wojny, więc jego wyimaginowany „wróg” jest całkowicie nierzeczywisty. Lecz ty wciąż usiłujesz uciec zawziętej wojnie, od której już uciekłeś. Ta wojna się skończyła. Usłyszałeś bowiem hymn wolności, którego dźwięki wznoszą się do Nieba. Zadowolenie i radość z twego wyzwolenia należą się Bogu, bo ty sam tego nie sprawiłeś. Ale tak samo, jak nie wytworzyłeś wolności, nie wytworzyłeś też wojny, która mogłaby tej wolności zagrozić. Niczego niszczycielskiego nigdy nie było, ani nigdy nie będzie. Wojna, wina i przeszłość, będąc jednym, razem przeszły do nierzeczywistości, skąd przybyły. (foto: wsj.com)

Niebo jest pełne doskonałego pokoju

Kiedy wszyscy będziemy zjednoczeni w Niebie, nie będziesz już cenił tego, co tutaj cenisz. Albowiem wszystko, co na tym świecie uważasz za wartościowe, nie jest dla ciebie w pełni wartościowe i w ten sposób nie cenisz tego wcale. Wartość ma tylko to, co Bóg uznał za wartościowe, a tego, co Bóg uważa za wartościowe, nie można osądzać, gdyż ta wartość została przez Niego ustanowiona. Jest to wartość całkowita. Można to jedynie docenić, lub nie. Cenić to tylko częściowo, oznacza nie znać w ogóle wartości tego. Wszystkiemu, co znajduje się w Niebie, Bóg nadaje wartość i nie ma tam nic innego. Niebo jest doskonale jednoznaczne. Wszystko jest tam przejrzyste i jasne, wywołując jedną odpowiedź. Nie ma tam ciemności ani kontrastów. Nie ma zmian. Nie ma zakłóceń. Jest tam natomiast odczuwanie pokoju tak głębokiego, że żaden sen w tym świecie nigdy nie przyniósł nawet mglistego wyobrażenia tego, czym on jest.

Doskonałe postrzeganie daje pełnię współdzielenia

Nic w tym świecie nie może zapewnić takiego pokoju, bowiem nic w tym świecie nie jest w pełni współdzielone. Doskonałe postrzeganie może ci tylko pokazać, czym można się w pełni dzielić. Może ono także pokazać ci skutki tego dzielenia się, podczas gdy wciąż pamiętasz skutki niedzielenia się. Duch Święty spokojnie wskazuje na ten kontrast, wiedząc, że w końcu pozwolisz mu osądzić tę różnicę, pozwalając Mu pokazać, co musi być prawdziwe. Ma On doskonałe zaufanie do twego końcowego osądu, ponieważ wie, że dokona go dla ciebie. Zwątpienie w to, jest zwątpieniem w wypełnienie Jego misji. Jak niewypełnienie tej misji byłoby możliwe, kiedy Jego misja pochodzi od Boga?

Duch Święty usuwa winę, którą sobie przypisałeś

Ty, którego umysł jest zamroczony wątpliwością i winą, pamiętaj, że Bóg dał ci Ducha Świętego i powierzył mu misję usunięcia wszelkich wątpliwości i każdego śladu winy, którą Jego drogi Syn sobie przypisał. Nie jest możliwe, by ta misja się nie powiodła. Nic nie może przeszkodzić w spełnieniu się tego, co Bóg chciałby, aby się spełniło. Bez względu na to, jakie mogą być twoje reakcje na Głos Ducha Świętego, jaki wybierzesz głos, by słuchać, jakie dziwne myśli mogą pojawić się w twym umyśle, Wola Boga została wypełniona. Znajdziesz pokój, w którym On cię ustanowił, gdyż On nie zmienia Swego Zdania. Jest tak niezmienny, jak pokój, w którym przebywasz i o którym Duch Święty ci przypomina.

(wg T13,11)