Blog Studenta "Kursu cudów"

Jezus a Stary Testament

Jednym z głównych powodów upadku chrześcijaństwa było przyjęcie do kanonu biblijnego ksiąg Starego Testamentu (ST). Wydawało się to oczywiście niezbędne w czasie, gdy chrześcijaństwo zostało religią państwową a duchowość została włączona do systemu wspierania cesarstwa. W tym to też czasie wnętrza kościołów zaczęły przypominać świątynie w Jerozolimie.

I choć doktryny chrześcijańskie bronią rzekomej zgodności nauki Jezusa ze ST, to w istocie Jezus odciął się wyraźnie od większości starych nauk. Promyki prawdy widoczne w ST są tylko dowodem na to, że nawet w warunkach obowiązywania nieduchownej nauki Mojżesza, byli tacy, którzy wśród ciemnych chmur błędu – Boga szukali i Go znajdowali.

Poniżej przedstawiono argumenty za odmiennością nauki Jezusa i ST.

Panem tego świata jest diabeł (wg Mojżesza – Bóg). Wynika z tego w sposób oczywisty, że również bogiem, który stworzył ten świat jest diabeł.

Królestwo Boże jest nie z tego świata (wg Mojżesza Bóg uczynił świat miejscem swych królewskich rządów, a państwo domeną swych praw). Jezus wyraźnie zaprzeczył związkowi królestwa duchowego z królestwem ziemskim (państwem), czym odciął się od ST. Powiedział wyraźnie do Piłata, że Królestwo jego nie jest z tego świata.

Bóg jest miłością, łaskawą i wybaczającą (wg Mojżesza Bóg jest sędzią gniewnym i karzącym)

Bóg czeka przed swym domem na błądzącego syna bez warunków i z otwartymi rękoma (wg Mojżesza Bóg odizolował Eden od człowieka stawiając u progu anioła z ognistym mieczem)

Bóg odpuszcza i uwalnia od winy (wg Mojżesza Bóg ustanowił prawo, wg którego karze i uśmierca)

Bóg jest w jedności ze swym synem (wg Mojżesza człowieka, który wyzna swą jedność z Bogiem należy ukarać śmiercią). Jezus ukrzyżowany został przez Judejczyków właśnie za to, że „czynił się równym Bogu”, co było związane sankcją w ST. tak więc skazali Go zgodnie z nauką Mojżesza i jego bożka.

Bóg jest panem Duchów, także człowieka rodzi z Ducha jako nieśmiertelnego ducha (wg Mojżesza człowiek został utworzony z mułu ziemi i wyposażony w śmiertelną duszę). Bożek Judejski wg Mojżesza nie stworzył człowieka jako ducha, ale jako ciało i tchnął w nie duszę . Paweł niestety nawiązuje do tego mówiąc, że duch mieszka w ciele. Jezus zaś mówi, że kto się narodzi na nowo – jest duchem (a już nie ciałem). Tak więc Bożek Mojżesza nie stworzył człowieka prawdziwego (duchowego) ale już jego zdegenerowaną cielesną formę.

Bóg ze swym królestwem przebywa tu i teraz (wg ST Królestwo Boże przyjdzie pod koniec wieków jako wydarzenie w historii państwa Izraelskiego)

Duchowość pochodzi od Boga jako akt wolnej decyzji człowieka (Mojżesz za sprawą Jahwe postanowił połączyć duchowość z represyjna państwowością). Bożek Mojżesza planował połączyć system państwowy z religijnym. Nie udało mu się to, gdyż przemocą nie można mnożyć duchowych ludzi.

Jezus nazywa uczonych w Piśmie dziećmi diabła (wg ST, na podstawie cielesnej genealogii – mienili się oni dziećmi wiary Abrahamowej lub dziećmi Abrahama). Zwracając się do Judejczyków nazwał ich „dziećmi diabła”. Nie oznacza to, że tylko niektórzy z nich nie byli posłuszni nauce Mojżesza, ale oznacza, że właśnie ci posłuszni (nauczyciele i faryzeusze) nie znali Boga. Inni zaś, nieuczeni, czuli Boga i byli mu posłuszni. Tak więc ST jest narzędziem diabła, który w ten sposób prowadził faryzeuszy. Jezus w ten sposób odciął się od całego judaizmu a nie tylko tego, który pobłądził.

KONLUZJA:

Cały ST oraz jego nauka jest diabelska, gdyż pochodzi od diabła a jego samego czyni bogiem. Cielesność tego bożka widać poczynając w pierwszych rozdziałów, a kończąc na prorokach dbających o pieniądze i wieszczących zagładę z karzących rąk ich bożka.

A Ja wam powiadam (argumenty wyraźnego odcięcia się Jezusa od ST):

Mateusza 5:21  Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. 22  A Ja wam powiadam , że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.

Mateusza 5:27  Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. 28  A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.

Mateusza 5:31  Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. 32  A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży.

Mateusza 5:33  Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. 34  A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, 35  ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; 36  ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym.

Mateusza 5:38  Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. 39  A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 40  A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. 42  Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.

Mateusza 5:43  Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. 44  A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, 45  abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46  Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47  A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48  Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.

Poprzedni

Problemy chrześcijan

Następne

Klucz do zrozumienia

  1. Chrześcijanin

    Herezja to co tu napisane

    • Zgadzam się, to jest herezja, gdyż Jezus był heretykiem. Za herezję został zabity. Był heretykiem, gdyż nie zgadzał się z wieloma stwierdzeniami Starego Testamentu. Mojżesza i Proroków. Na tym właśnie polega jego wielkość i duchowość. Nie możemy więc wracać do Starego, „jak pies do swoich wymiocin” – żeby użyć porównania samego Jezusa. Jezus jest reformatorem, odnowicielem. Podobnie jak Budda w hinduizmie czy Luter w chrześcijaństwie. Jednak jest bez porównania wspanialszy, gdyż kieruje nim Duch Boży, a nie litera prawa lub intelekt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *