Czy znasz już 4 kroki wiodące do rozwiązania każdego problemu?
1. KROK
W rzeczywistym świecie nie istnieje ani jakiekolwiek cierpienie, ani choroba, ani śmierć.

Jest w nim nieprzerwany pokój i radość, i szczęście.
Dlaczego jednak nie postrzegamy takiego świata?

Ponieważ:

2. KROK
Postrzegany przez nas świat jest wynikiem naszej własnej projekcji niosącej gniew, niepokój i poczucie braku zaspokojenia.

My sami, rzutując na rzeczywistość swoje obrazy – zasłoniliśmy sobie ten prawdziwy świat.
Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu?

Oto ono:

3. KROK
Każdy człowiek przebywa aktualnie w rzeczywistym świecie, w którym jest szczęśliwy i niczego nigdy mu nie brak. Ta pozycja jest nieodłącznie związana z duchową tożsamością każdego.

Nie wystarczy jednak intelektualna znajomość powyższych trzech kroków.

4. KROK
Aby rozpoznać swą duchową tożsamość i cieszyć się wieczną rzeczywistością należy doświadczyć zamiany – przejść od percepcji projektowanego świata do poznania rzeczywistości.

Jak możemy doprowadzić do swego poznawczego oczyszczenia?

OD POSTRZEGANIA DO POZNANIA
Powinniśmy sprawę poznania rzeczywistości postawić na pierwszym miejscu w swym życiu i z determinacją oddać się zdyscyplinowanym ćwiczeniom duchowym, które doprowadzą do skorygowania obrazu naszej percepcji. To stanowić będzie przygotowanie umysłu do otwarcia się na oświecenie.

W chwili gdy postrzegany, już poprawny obraz, w wystarczającym stopniu zbliży się do rzeczywistości – nastąpi otwarcie się naszej wewnętrznej władzy poznawczej na wizję, co jest równoznaczne z oświeceniem i wejściem do rzeczywistości.