a. Nothing I see in this room [on this street, from this window, in this place] means anything.
b. Nic, co widzę w tym pokoju [na tej ulicy, z tego okna, w tym miejscu], nie ma żadnego znaczenia. (tłum. Romuald Lipu-Akohard, Wrocław, 24 grudnia 2007 r.)
c. Nic, co widzę w tym pokoju [na tej ulicy, z tego okna, w tym miejscu], nic nie znaczy. (tłum. Lucy Rudnicka, Gdynia, 2007 r.)

1.1. Słowo „znaczy” w języku polskim posiada trzy znaczenia (Słownik W. Doroszewskiego):
a. robić na czym znak, opatrywać co znakiem, naznaczać, znakować,
b. być znakiem czego, wyrażać, zawierać jakąś treść, jakiś sens, dawać się zrozumieć w pewien sposób,
c. mieć wagę, znaczenie, poważanie , autorytet, odgrywać ważną rolę.
Znaczenie a. odrzucamy, znając kolejne Lekcje wybieramy znaczenie b. oraz silnie związane z nim c.
Uzasadnienie zależności znaczeń c od b: Jeśli coś nie wyraża nic, to tym samym nie jest ważne.

1.2. Słowo „znaczy” użyte w tłumaczeniu polskim – w oryginale jest czasownikiem „to mean”.
W podobnym kontekście kolejne lekcje używają rzeczownikowej wersji tego słowa „meaning”.
Słowo „meaning” tłumaczy się na polski słowami „znaczenie” lub „sens”.
Słowo „sens” w języku polskim posiada jedno współczesne znaczenie (Słownik W. Doroszewskiego):
a. logiczna treść, właściwe znaczenie, logiczność, znaczenie.

1.3. Jak wynika z definicji słów „znaczyć” i „sens”, słowa te wymagają obecności dwóch aspektów:
konieczna jest (1) strona określająca, słowo, znak (np. słowo „czajnik”) i (2) strona określana, desygnat (przedmiot czajnik).

1.4. Sformułowania Lekcji 1. wyraźnie wskazują na to, że przedmioty, które widzimy, mają odgrywać rolę strony określającej coś innego – określanego, a jednak z jakiegoś powodu, jak mówi Lekcja 1, tego nie robią. Oprócz symboli takich jak np. lilia – symbolizującej niewinność, z zasady nie uważamy, aby przedmioty miały coś oznaczać. Co innego słowa, które zawsze coś oznaczają.

1.5. Jakie jest wyjaśnienie braku znaczenia rzeczy, które teraz widzimy przed sobą?
a. Nie chodzi tu z pewnością o brak praktycznej użyteczności, którą np. czajnik posiada.
b. Wyjaśnieniem są kolejne lekcje, które mówią o widzeniu w przedmiotach naszej przeszłości.
c. Tak więc każdy przedmiot, wg tych lekcji określa coś z naszej przeszłości, ukryte w naszej pamięci.
d. Ponieważ zapisy w naszej pamięci nie są czymś, co istnieje, to nie posiadają one prawdziwego znaczenia.
e. Lekcje L7, L8 i L9 dokładnie wyjaśniają kwestie związane z przeszłością. Tam skomentuję tę sprawę.

1.6. Lekcja 1. mogłaby wobec powyższego brzmieć następująco:

a. Gdy widzę ten przedmiot przed sobą, widzę jedynie skojarzone z nim swoje wspomnienia.
b. Te wspomnienia nie są prawdziwym znaczeniem, na które wskazuje ten przedmiot.
c. Rzeczywiste znaczenie tego przedmiotu zostało zasłonięte przez jego znaczenie pozorne.

1.7. Lekcja 1. krótko:

Nie widzę prawdziwego znaczenia przedmiotu, na który właśnie patrzę.

(foto: pexels.com)