Powiem wam coś naprawdę bardzo ciekawego. Otóż kiedyś pewna znajoma zapytała mnie, „Czy Jezus jest na tyle niewiedzący, że w Kursie co i raz używa zaprzeczeń. Przecież – powiedziała – podświadomość nasza zaprzeczenie odrzuca i przyjmuje zdanie pozbawione zaprzeczenia jako prawdziwe. I tak cała nauka Kursu idzie na marne.”

Teraz więc, przy okazji Lekcji 1, w której temacie pojawia się zaprzeczenie, wyjaśnię te wątpliwość. Przypomnę, jak brzmi temat (dla jasności, nieco skrócony): „Nic, co widzę w tym pokoju nic nie znaczy.” Wolałbym osobiście widzieć to zdanie jako tłumaczenie bez dwóch negacji, np. tak: „Wszystko, co widzę w tym pokoju, nic nie znaczy.”

I skieruję od razu do ucznia Kursu podstawowe pytanie: Co jest celem studiowania i ćwiczenia nauki Kursu? Krótka odpowiedź brzmi: Celem studiowania i ćwiczenia Kursu jest bezpośrednie poznanie prawdziwej rzeczywistości. Poznanie tej rzeczywistości, która ma znaczenie, a więc coś znaczy.

Aby ten cel osiągnąć mamy dwie drogi. Pierwszą przedstawiłem we wpisie pt. „Lekcja 1. Kursu cudów inaczej”. Polega ona na zrozumieniu znaczenia Lekcji, jego dogłębne wyjaśnienie. Drugą drogę przedstawiam teraz. Polega ona wyłącznie na zaufaniu do nauczyciela i powtarzaniu treści Lekcji wg podanej procedury. Nauczyciel mówi wyraźnie, że jeśli uczeń nie rozumie znaczenia Lekcji, to nie przeszkadza to w ich skuteczności.

Jaka więc treść przeniknie do podświadomości ucznia, jeśli zaprzeczeń ona, jak wyżej powiedziano, nie przyjmuje? Tą treścią będzie zdanie: To, co widzę w tym pokoju, posiada znaczenie. Tak przyjęta treść otwiera umysł ucznia na duchowe widzenie (ang. vision, tłum. pl. jako wizja) rzeczywistości mającej znaczenie. Jednak, jeśli nie zrozumienie Lekcji lub zgorszenie negacjami spowoduje zniechęcenie lub utratę zaufania do nauczyciela i rezygnację, to oczywiście uczeń celu nie osiągnie.

Moim zdaniem praktykować można stosując obie wyżej przedstawione metody jednocześnie. Ważne jednak jest to, aby nie śpieszyć się, a treść krótkich tematów znać na pamięć. Wtedy można stosować je z pamięci do wielu napotkanych sytuacji życiowych. Efekty w postaci, jak mówi Autor, bolesnych doznań (L14) lub widzenia otoczek światła wokół przedmiotów (L15), widać już w ciągu pierwszych 30 Lekcji. Jest to jednak dopiero początek drogi. Dalej stajesz się nieopisanie szczęśliwy (L12) i widzisz światło we wszystkim wokół. Ale to nie koniec…

(foto: wallpaperflare.com)