Czy pełen miłości Bóg stworzył…

  • świat, w którym dzieci giną z głodu a kobiety umierają przy porodzie?
  • świat, w którym młodzi mężczyźni zabijają się na wojnach, a starzy grzybieją i umierają?
  • świat, w którym złodzieje kradną, a kłamcy kłamią?
  • świat, w którym prawie wszyscy cierpią i chorują, a prawie nikt nie wie, po co to wszystko?

Czy taki świat stworzył dobry, pełen mądrości i miłości Bóg?

I. Standardowe, niezadowalające nas odpowiedzi są następujące:

1. Dobry Bóg stworzył dobry świat, ale oddał go w ręce kogoś nieodpowiedzialnego. Ten z kolei go popsuł i teraz mamy świat popsuty, pełen cierpienia i nędzy. Staramy się go naprawić. Wymyślamy lekarstwa i samochody, czekoladę i wino. Mamy nadzieję na postęp. Może kiedyś uczeni znajdą lekarstwo na śmierć?
– To jest odpowiedź, w której połączono absurdalną mitologię z utopijną wiarą w naukę.
* Mitologia ucząca, że doskonały Bóg przekazał swoje dzieło do zniszczenia jest absurdalna.
* Nauka, choć się rozwija, wciąż nie zna sensu istnienia człowieka, jak może go zaspokoić?

2. Skoro Bóg stworzył zły świat, to sam jest nie tylko zły, ale i okrutny.
– Ta odpowiedź jest mniej zakłamana, ale zaprzecza definicji Boga, który z założenia jest dobry.
* Próba usprawiedliwienia Boga tym, że jego okrucieństwo jest sprawiedliwe bo musi nas karać, lub że jest wychowawcze, bo musi nas stawiać w trudnych sytuacjach – czyni z Boga nadzorcę, tresera i hodowcę ludzkości.
* Taki Bóg mnie nie zadowala – nie chcę mieć nad sobą takiego Boga, więc albo go odrzucam i szukam lepszego, albo rezygnuję z wiary w jakiegokolwiek Boga.

3. Boga nie ma.
– Jest możliwość, aby tak uważać.
* Są jednak niezwykle mądrzy ludzie, którzy dają świadectwo o jego istnieniu.
* Czy nie należałoby posłuchać, co oni mówią?

II. Odpowiedź pochodząca od ludzi, którzy poznali Rzeczywistość jest następująca:

1. Bóg co prawda dał człowiekowi możliwość decydowania, ale nie w takim wymiarze, aby był on w stanie zniszczyć stworzony przez Boga świat.

2. Bóg bowiem stworzył doskonały i niezniszczalny świat. Nikt nie może go popsuć, więc i nikt do dzisiaj tego nie dokonał.

3. To, co widzimy nie jest światem stworzonym przez Boga.

4. Człowiek ma możliwość decydowania jedynie w zakresie tworzenia świata zgodnego z wolą Bożą lub jeśli tego nie chce – ma możliwość sprzeciwienia się tej woli, ale tylko w zakresie stwarzania iluzorycznych zjawisk. Ma możliwość zakłamywania siebie samego.

5. Człowiek skorzystał z tej możliwości i żyje w tym nierzeczywistym, iluzorycznym świecie zjawisk. Nadał mu rangę rzeczywistości i w ten sposób zasłonił sobie możliwość widzenia rzeczywistego, doskonałego świata Bożego – Królestwa Bożego, Nieba.

6. Dziś mamy możliwość dostrzec rzeczywisty świat. Warunkiem jest rezygnacja ze swych nawyków percepcyjnych. Potrzebny jest do tego decyzja i trening naszych narzędzi poznawczych. W ten sposób przenosimy się do Nieba, gdzie mieszka sam Bóg. Tam możemy Go dobrze poznać. Twarzą w twarz, osobiście.

7. Jaki jest Bóg? Możemy Go poznać pod warunkiem rezygnacji z błędnego mniemania jakoby był on podobny albo do jednego z przedmiotów, osób albo zjawisk tego świata. On jednak należy do innej kategorii, w której jest jednym jedynym przypadkiem. Znalezienie takiego Boga, który naprawdę jest mądry, dobry, piękny i pełen miłości jest znalezieniem rzeczywistego rozwiązania.