Blog Studenta "Kursu cudów"

Trwanie u źródła

Definicja

Trwanie u źródła jest wzniosłym stanem ducha. Jeśli wydaje się być zakłócany, trwanie u źródła może być traktowane jako ćwiczenie ustanawiające, utrwalające i ugruntowujące ów wzniosły stan ducha.

Szczęście uwarunkowane

W ramach rozpowszechnionego systemu ego, człowiek uzyskuje satysfakcję (zadowolenie, spełnienie, szczęście), gdy uniknie on okoliczności niechcianych (negatywnych) i jednocześnie osiągnie okoliczności pożądane, które nazywamy warunkami dającymi mu owo zadowolenie. Ten rodzaj szczęścia osiąganego pod wpływem warunkowania nazywamy szczęściem uwarunkowanym.

Niedoskonałość szczęścia uwarunkowanego

Szczęście uwarunkowane jest trudne do uzyskania i niezwykle łatwe do utracenia. Biorąc pod uwagę nieuchronne czynniki jak np. śmierć, powiedzieć możemy, że szczęście uwarunkowane nie może być pełnym szczęściem, gdyż nieuchronność czynników negatywnych zmusza ego do pogodzenia się z nimi i w ten sposób ogranicza odczuwane szczęście.

Szczęście nieuwarunkowane

Szczęście nieuwarunkowane uzyskuję przez skupieniu się na tutaj i teraz obecnym Bogu, który nasyca mnie swym zadowoleniem. To zadowolenie jest niczym nieograniczone i możliwe do utracenia jedynie w wyniku decyzji. To jest trwanie u źródła.

Zakłócenie

Trwając u źródła mogę doświadczyć zakłócenia w postaci myśli o aktualnym braku zadowolenia i następującej po niej myśli o skorzystaniu z któregokolwiek warunkowania. Przykładem może tu być sięgnięcie po jedzenie, słodycze, picie, lekturę, film, towarzystwo lub jakiś inny rodzaj rozrywki lub używki.

Pokusa

Taka myśl jest pokusą sugerującą, że istnieją inne źródła zadowolenia poza Bogiem. Można je nazwać namiastkami (substytutami) Boga, idolami, bożkami lub bałwanami. Nie są one jednak równoważnymi źródłami satysfakcji.

Sprawdzian

Podróbki, które sugerując swą atrakcyjność mogą być traktowane jako pokusy są jednocześnie testami czyli sprawdzianami. Pokazują na ile rozumiemy wyższość obecności Bożej nad obecnością bożka. Wyższość szczęścia nieuwarunkowanego nad uwarunkowanym.

Odparcie pokusy

Pozytywne przejście testu polega na odrzuceniu pokusy i kontynuowaniu trwania u źródła największej przyjemności, którą jest Bóg.

Ćwiczenie

Wielokrotne podejmowanie poprawnej decyzji jest ćwiczeniem ugruntowującym ten stan i przenoszącym go na każdą chwilę dnia i nocy. Tak trwam u źródła nieustannie. Jestem w Niebie. Nie choruję, nie umieram. Kocham i jestem kochany. Zbawiam świat.

Poprzedni

O Bogu i Jego Królestwie

Następne

Otwartość na oświecenie

  1. Wiesz, może masz rację, ale motywacja jest pewnym źródłem sukcesu.

  2. Ale ale: Trwanie u źródła – jak to piszesz nie daje przecież takiej satysfakcji jak kakao, czy dobra kawa lub deser.
    Chodzi mi o to, że trwanie u źródła daje tylko duchowe zadowolenie z naszego stanu duszy lub z niewidzialnych rzeczy takich jak wiara, miłość, doskonalenie się itp. I tak trzeba modlić się tak jakby Bóg był, a pracować – tak jakby go nie było. Więc uważam, że korzystanie z picia, jedzenia, rozrywek aby było fajnie dla ciała i dla spełnienia potrzeb komunikacji jest inną sferą – sferą doczesną.
    Więc nie widzę nic złego w porannej kawie, czy sporcie aby np. zmotywować się do pracy. Po to Bóg dał nam rozum w końcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *