Blog Studenta "Kursu cudów"

Jak pomóc światu w walce z epidemią?

Aby pomóc światu w walce z epidemią, przejść należy program złożony co najmniej z 5 punktów. Oto one:

1. CZYM JEST ZDROWIE

2. JAK ZOSTAĆ UZDROWIONYM

3. JAK UZDRAWIAĆ SWYCH BRACI

4. CZYM JEST CHOROBA

5. OD KOGO POCHODZI CHOROBA

WSTĘP

Niniejszy post nie zastąpi wnikliwego studiowania i zastosowania Kursu cudów. Dlatego nieznający go mogą poczuć się mimo wszystko niezorientowani, gdy przeczytają bardzo krótkie wyjaśnienia na temat chorób oraz ich uzdrawiania. Dlatego tytułem wstępu zachęcam każdego do studiowania Kursu cudów oraz przekazuję zasadniczą informację dotyczącą czynienia cudów, w tym uzdrawiania. Wszystkie cuda dzieją się w umyśle. Tam jest ich źródło. Gdyż umysł jest narzędziem percepcji. Także i choroby, a także epidemia powstają jako percepcja wytworzona przez umysł.

Człowiek nie ma innej możliwości sprawdzenia, czy cokolwiek zachodzi, jak tylko postrzec to w mechanizmie percepcji. Bez percepcji czegokolwiek wydaje nam się, że tego nie ma. Ale gdy coś postrzegamy, wydaje nam się, że to istnieje. Może to być albo halucynacja lub sen, albo tzw. rzeczywistość. Piszę „tzw.”, bo właśnie często coś jest postrzegane, ale nie należy do poziomu rzeczywistości.

Mówiąc w skrócie, mamy moc aby wywołać epidemię w naszym postrzeganiu. Pomogą nam w tym i politycy, i dziennikarze. Ale także mamy moc, aby epidemię zakończyć. Tylko mocą własnego postrzegania. Od czego jednak powinniśmy zacząć? Od uzdrowienia siebie samych, czyli uzdrowienia swojego umysłu. Potem możemy uzdrawiać innych mocą swego uzdrowionego umysłu.

Jeśli ktoś mi zarzuci, że nie wiem, iż wirusy wywołują epidemię, to odpowiadam. Dla umysłu uzależnionego od postrzegania w oparciu o prawo „obiektywnie istniejącej rzeczywistości”, wirusy rzeczywiście mogą być przyczyną chorób. Ale dla osoby, która wie, iż decyzja percepcyjna jest prawdziwą przyczyną postrzegania chorób, nie ma czegoś takiego jak epidemia. Przecież Bóg nie daje swoim dzieciom epidemii. Nie dał im także ciał, aby one oddzielały jednego człowieka od drugiego, ani stworzył cierpienia, chorób i śmierci. To Syn Boży, czyli ty i ja wytworzyliśmy ten świat, w którym rządzi bożek cierpienia.

(foto wg thisismoney.co.uk)

CZYM JEST ZDROWIE

Odpowiednikiem wartości w Niebie jest zdrowie na tym świecie

W Królestwie nie ma bałwochwalców, lecz z wdzięcznością uznaje się tam i docenia wszystko, co Bóg stworzył, ponieważ wszyscy tam wiedzą, że każdy z nich jest Jego częścią. Syn Boży nie zna bożków, ale ponad wszelką wątpliwość zna on swego Ojca. Odpowiednikiem wartości w Niebie jest zdrowie na tym świecie.

JAK ZOSTAĆ UZDROWIONYM?

Choroba i doskonałość są nie do pogodzenia. Jeśli Bóg stworzył cię doskonałym, to jesteś doskonałym

Wszelka magia stanowi próbę pogodzenia tego, co jest nie do pogodzenia. Wszelka religia jest rozpoznaniem, że tego, co jest nie do pogodzenia, pogodzić nie można. Choroba i doskonałość są nie do pogodzenia. Jeśli Bóg stworzył cię doskonałym, to jesteś doskonałym. Gdy wierzysz, że możesz być chory, wówczas umieściłeś innych bogów przed Nim. Jeśli ich zaatakujesz, uczynisz go dla siebie rzeczywistym. Ale jeśli odmówisz oddawania mu czci, bez względu na formę, w jakiej może się ci ukazać i bez względu na to, gdzie uważasz, że go widzisz, wówczas przemieni się on w nicość, z której został wytworzony.

Każdy Syn Boga ma moc odmówienia realności chorobom w całym Królestwie, tylko poprzez całkowite zaprzeczenie im w sobie

Gdy jakiś brat jest chory, jest tak dlatego, że on nie prosi o pokój i dlatego nie wie, że już go ma. Przyjęcie pokoju jest zaprzeczeniem iluzji, bowiem choroba jest rodzajem iluzji. Jednak każdy Syn Boga ma moc odmówienia realności iluzjom w całym Królestwie, tylko poprzez całkowite zaprzeczenie im w sobie.

JAK UZDRAWIAĆ SWYCH BRACI

Bóg chciałby uwolnić czcicieli bożków od ich choroby i przywrócić do Swojego Umysłu

Ci, którzy wytwarzają bożki, niewątpliwie je czczą. Te bożki są niczym, lecz ich czciciele są nieuzdrowionymi Synami Bożymi. Bóg chciałby ich uwolnić od ich choroby i przywrócić do Swojego Umysłu. On w żaden sposób nie ograniczy twej mocy pomagania im, albowiem ci ją dał. Nie obawiaj się jej, ponieważ ona jest twym zbawieniem.

Uzdrawiaj swych braci po prostu przez przyjęcie Boga w ich imieniu

Uzdrawiaj swych braci po prostu przez przyjęcie Boga w ich imieniu. Wasze umysły nie są od siebie oddzielone, a Bóg ma tylko jeden kanał dla uzdrawiania, gdyż ma On tylko jednego Syna. Bóg dysponuje Połączeniem Komunikacyjnym, które łączy ze sobą wszystkie Jego dzieci, łącząc je również z Nim. Uświadomienie sobie tego uzdrawia ich, albowiem jest to świadomość, że nie są oni oddzieleni, a zatem, że żaden z nich nie jest chory.

Nie stawaj po stronie choroby w obecności Syna Boga nawet wtedy, gdy on w nią wierzy, gdyż twe uznanie w nim Boga potwierdza Miłość Boga, o której on zapomniał

Przekonanie, że jakiś Syn Boga może być chory, jest w rzeczywistości przekonaniem, że część Boga może cierpieć. Miłość nie może cierpieć, ponieważ nie może atakować. Pamięć o miłości przynosi więc z sobą niewrażliwość na ciosy. Nie stawaj po stronie choroby w obecności Syna Boga nawet wtedy, gdy on w nią wierzy, albowiem twe uznanie w nim Boga potwierdza Miłość Boga, o której on zapomniał. Twoje rozpoznanie w nim części Boga przypomina mu prawdę o nim samym; tę prawdę, której się wypiera.

Ponieważ cudotwórca usłyszał Głos Boży, umacnia Go w chorym bracie, poprzez osłabienie jego wiary w chorobę, której nie podziela

Cud jest działaniem Syna Boga, który odsunął od siebie wszelkich fałszywych bogów i który wzywa wszystkich swych braci, by uczynili podobnie. Jest to akt jego wiary, bowiem jest rozpoznaniem, że jego brat może tego dokonać. Jest wołaniem do Ducha Świętego w jego umyśle, wołaniem, które jest wzmocnione poprzez (ich) złączenie się. Ponieważ cudotwórca usłyszał Głos Boży, umacnia Go w chorym bracie, poprzez osłabienie jego wiary w chorobę, której nie podziela. Moc jednego umysłu może opromieniać inny umysł, gdyż wszystkie lampy Boga zostały zapalone przez tą samą iskrę. Ta iskra jest wszędzie i jest wieczna.

CZYM JEST CHOROBA

Przekonanie, że jakiś Syn Boga jest chory, jest wyrażeniem czci dla bożka, którego ktoś czci

Przekonanie, że jakiś Syn Boga jest chory, jest wyrażeniem czci dla tego samego bożka, którego on czci. Bóg stworzył miłość, a nie bałwochwalstwo. Wszystkie formy bałwochwalstwa stanowią karykatury stworzenia, nauczane przez chore umysły, zbyt podzielone by wiedzieć, że stworzenie zawsze współdzieli moc i nigdy sobie jej nie przywłaszcza.

Choroba jest bałwochwalstwem, ponieważ jest ona wiarą, że można ci odebrać moc, a to jest niemożliwe

Choroba jest bałwochwalstwem, ponieważ jest ona wiarą, że można ci odebrać moc. Jednak jest to niemożliwe, ponieważ jesteś częścią Boga, Który jest wszelką mocą. Chory bóg musi być bożkiem, wytworzonym zgodnie z tym, jak wyobraził go sobie jego wytwórca. A jest to dokładnie to, co ego postrzega w Synu Boga: chorego Boga, stworzonego przez samego siebie, samowystarczalnego, bardzo okrutnego i nienawistnego, oraz bardzo podatnego na zranienie. Czy to jest ten bożek, którego chciałbyś czcić? Czy chciałbyś pilnować takiego wizerunku, by go zachować? Czy naprawdę boisz się go utracić?

OD KOGO POCHODZI CHOROBA?

Nie jesteś chory i nie możesz umrzeć

Nie oczekuj uzdrowienia od boga choroby, ale tylko od Boga miłości, gdyż uzdrowienie jest Jego uznaniem. Gdy Go uznasz, wówczas dowiesz się, że On nigdy nie przestał uznawać ciebie i że twoje istnienie opiera się właśnie na ty m uznaniu ciebie przez Niego. Nie jesteś chory i nie możesz umrzeć. Ale możesz pomylić siebie z tym, co choruje i co jest śmiertelne. Pamiętaj jednak, że czynienie tego jest bluźnierstwem, bo to oznacza, że patrzysz bez miłości na Boga i Jego stworzenie, od którego nie można Go oddzielić.

Choroba i śmierć wydawały się wkroczyć do umysłu Syna Bożego wbrew Jego Woli

Choroba i śmierć wydawały się wkroczyć do umysłu Syna Bożego wbrew Jego Woli. Ten „atak na Boga” sprawił, że Jego Syn uważa, iż nie ma Ojca i z (wywołanego przez to) przygnębienia wytworzył sobie boga przygnębienia. To stało się jego alternatywą dla radości, gdyż nie chciał uznać faktu, że chociaż jest stwórcą, sam został stworzony. Jednak Syn jest bezradny bez swego Ojca, Który jest jego Pomocą.

Wierzysz, że chore rzeczy, które wytworzyłeś, są twymi prawdziwymi stworzeniami, bo wierzysz, że te chore rzeczy, które postrzegasz, są Synami Boga

Nie postrzegaj niczego, czego Bóg nie stworzył, bo w przeciwnym razie wypierasz się Go. Jedyne Ojcostwo należy do Niego i jest ono twoje tylko dlatego, że On ci je dał. Dary, jakie składasz samemu sobie, są bez znaczenia, ale twoje dary dla twych stworzeń są podobne do Jego darów, gdyż są dawane w Jego Imię. Właśnie dlatego twoje stworzenia są tak samo prawdziwe jak Jego. Jednak prawdziwe Ojcostwo musi zostać uznane, jeśli prawdziwy Syn ma być znany. Wierzysz, że chore rzeczy, które wytworzyłeś, są twymi prawdziwymi stworzeniami, bo wierzysz, że te chore rzeczy, które postrzegasz, są Synami Boga. Ale tak naprawdę będziesz coś miał tylko wtedy, kiedy uznasz Ojcostwo Boga, albowiem Jego Ojcostwo dało ci wszystko. Oto dlaczego wyparcie się Boga jest wyparciem się samego siebie.

Wytworzyłeś boga choroby i poprzez jego wytworzenie uczyniłeś się zdolnym, by go słuchać

Usłyszysz zawsze tego boga, którego słuchasz. Wytworzyłeś boga choroby i poprzez jego wytworzenie uczyniłeś się zdolnym, by go słuchać. Jednak nie stworzyłeś go, albowiem on nie jest Wolą Ojca. Zatem ten wytworzony przez ciebie bóg nie jest wieczny i będzie dla ciebie unicestwiony w chwili, gdy wyrazisz swą wolę, by przyjmować tylko to, co wieczne.

Jeśli wszędzie widzisz tego boga choroby, oznacza to, że go przyjąłeś

Tylko przy ołtarzu Boga odnajdziesz pokój. A ten ołtarz jest w tobie, ponieważ Bóg go tam umieścił. Jego Głos wciąż wzywa cię do powrotu, a usłyszysz Go wtedy, gdy nie będziesz miał innych bogów przed Nim. Możesz odrzucić boga choroby w imieniu swoich braci; właściwie musiałbyś tak uczynić, gdybyś go odrzucił we własnym imieniu. Albowiem jeśli wszędzie widzisz tego boga choroby, oznacza to, że go przyjąłeś. A jeśli go przyjąłeś, to wówczas mu się kłaniasz i go czcisz, bo uczyniłeś go po to, by zastąpił Boga. On powstał z wiary, że możesz sobie wybierać, który bóg jest prawdziwy. Chociaż jest jasne, że nie ma to nic wspólnego z prawdziwą rzeczywistością, to jest równie jasne, że to ma wiele wspólnego z taką rzeczywistością, jaką postrzegasz.

Nie zezwala się w rytuałach boga choroby nigdy na radość, ponieważ znakiem lojalności wobec niego jest przygnębienie

Rytuały boga choroby są dziwne i bardzo wymagające. Nie zezwala się w nich nigdy na radość, ponieważ znakiem lojalności wobec niego jest przygnębienie. Przygnębienie oznacza, że wyparłeś się Boga.

Bóg choroby żąda wyparcia się zdrowia

Religią ego jest wierność w wypieraniu się Boga. A bóg choroby oczywiście żąda wyparcia się zdrowia, ponieważ zdrowie jest w jawnej sprzeczności z jego własnym przetrwaniem. Rozważ jednak, co to dla ciebie znaczy. Jeśli nie jesteś chory, nie możesz zatrzymać przy sobie tych bogów, których sobie wytworzyłeś, ponieważ mógłbyś ich chcieć tylko w chorobie. Bluźnierstwo jest zatem destrukcyjne dla twej jaźni, a nie dla Boga. Oznacza ono, że nie nie chcesz znać sam siebie, ażeby być chorym.

(cytaty wg „Kurs cudów”, Tekst, Rozdział 10)

Poprzedni

Gdzie można rozwiązać problem

Następne

Jak radzić sobie z niepokojem

  1. Kordian

    Nie ma epidemii. Manipulacja informacją.

  2. Leo

    Świetne!?❤

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *