Pomagać z najwyższego poziomu duchowego

Aby pomóc komuś, np. go uzdrowić, z najwyższego poziomu duchowego, należy znać teorię, ale przede wszystkim należy znajdować się na tym wysokim duchowym poziomie. Poniżej przedstawione zostaną podstawy teorii, a wejście na wysoki poziom umożliwiają ćwiczenia umysłu, które usuwają błędne struktury w nim tkwiące. Zgodnie z podejściem Kursu cudów świat jest niedwoisty. Filozofia tego nurtu to nondualizm – sanskr. adwajta (nie-dwójnia). Istnieje jedynie Bóg. Jeśli chodzi o nazewnictwo komentatorzy spoza Kursu wolą używać zamiennie z tradycyjnie i błędnie rozumianym słowem „Bóg” innych terminów, wśród których na czoło wybija się ostatnio pojęcie „świadomość”. Ponieważ adwajta jest systemem hinduskim, należy rozumieć, że na tzw. świecie dwoistości istnieje dobro i zło. Człowiek wciąż próbując przejść od zła (cierpienia) na dobrą stronę, poruszając się w ramach tej dwoistości. I nie udaje mu się to niestety. Krąży w kole w górę i w dół lub jest „raz na wozie, raz pod wozem”. Hindusi i buddyści nazywają to kołem samsary (lub sansary).

Wyzwolenie z niego umożliwić może człowiekowi tylko zupełne wyjście poza tę dwójnię do wyższego poziomu zwanego poziomem „Poza”. I teraz ważna uwaga dla tych adwajtystów, którzy drwią z Kursu cudów nazywając go pomieszaniem adwajty z krytykowanym amerykańskim pozytywnym myśleniem. Otóż proszę przeczytać sobie ważne dzieło adwajty pt. „Asztawakragita, Tajemnice jogi poznania” PWN Warszawa 2005, gdzie wyraźnie mówi się, że istnieją dwa rodzaje szczęścia. Szczęście uwarunkowane, ulotne, złudne i w istocie nieistniejące oraz drugie – szczęście bezwarunkowe, pozaczasowe, rzeczywiste, tożsame ze stanem niedwoistej świadomości. Właśnie do takiej błogości „poza” prowadzi zarówno system adwajty jak i Kurs cudów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak pomagać z najwyższego poziomu duchowego oraz dlaczego taka pomoc często nie udaje się, czytaj dalej (foto: Ofra Haza – You) 

Sposób pomagania z najwyższego poziomu duchowego wynikają z Zasad istoty świata.

Zasady istoty świata

 • Istotą świata jest świadomość.
 • Świadomość jest jedna jedyna. Nic poza świadomością nie istnieje.
 • Świat, który widzą ludzie jako odrębne istoty lub przedmioty w ich ruchu i zależnościach jest w istocie zbiorem złudnych zjawisk w tej jednej świadomości.
 • Świadomość posiada byt rzeczywisty, zjawiska posiadają byt pozorny, są złudzeniami, mirażami, snami, halucynacjami.
 • Oddzielenie między zjawiskami jest pozorne, gdyż są one czymś jednym w ramach jedynej świadomości.
 • Świadomość może lokalnie utożsamić się z dowolnym zjawiskiem np. z człowiekiem, przez co traci rozpoznanie swej jedności z całością i popada w stan pozornego oddzielenia od całości.
 • Oddzielenie jest źródłem konfliktów między tak utożsamionymi zjawiskami, które konkurują ze sobą w ramach całości, co rodzi w nich kolejne zjawiska nazywane cierpieniem lub złem.
 • Każde cierpienie i zło jest pozorne gdyż jest zjawiskiem, a nie świadomością.

Sposób pomagania z najwyższego poziomu duchowego

 • Osoba pomagająca zna Zasady istoty świata.
 • Osoba pomagająca umie wejść na poziom jedności świadomości i dokonuje tego.
 • Osoba pomagająca uświadamia sobie swą jedność z osobą wspieraną.
 • Osoba pomagająca uświadamia sobie, że problem osoby wspieranej jest pozorny.
 • Osoba wspierana oraz inne istoty w momencie aktywności osoby pomagającej biernie uświadamiają sobie to samo tzn. że problemu nie ma.
 • Zjawisko zwane problemem przestaje być uświadamiane przez jakąkolwiek osobę.
 • Problem nie istniał i nadal nie istnieje, jednak odtąd przestał być uświadamianym zjawiskiem, jest już niewidoczny, mówiąc zwyczajnym językiem halucynacji – „przestał istnieć”.

Powód nieskutecznej pomocy

Nierozwiązanie pozornego problemu jest wynikiem dwóch czynników:

 • Pierwszy czynnik to programy będące obciążeniem wspieranego, które blokują rozwiązanie (blokady).
 • Drugi czynnik to niewystarczający poziom świadomości pomagającego (nie uzdrowiony uzdrowiciel).

Uwzględniając powyższe powody powodzenie pomocy zachodzi w przypadku, gdy wspierający jest ponad blokadami wspierającego (radzi sobie z nimi), a niepowodzenie wtedy, gdy wspierający nie sięga ponad poziom blokad wspieranego, sam jest nie uzdrowiony w swej świadomości w konkretnym przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *